Nieuws/Binnenland
1370192
Binnenland

Nederland haalt klimaatdoel 2020 niet

Henk Kamp (Economische Zaken) op het Binnenhof

Henk Kamp (Economische Zaken) op het Binnenhof

Den Haag - Nederland gaat zoals het er nu voor staat de doelen voor schone energie in 2020 niet halen. Het doel voor 2023 wordt wel gehaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Energieverkenning (NEV) van ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS.

Henk Kamp (Economische Zaken) op het Binnenhof

Henk Kamp (Economische Zaken) op het Binnenhof

Het tweede kabinet Rutte spendeerde miljarden euro’s aan ’hernieuwbare energie’. Dit betalen huishoudens via een opslag op de energierekening. Het geld wordt gebruikt voor onder anderen subsidies voor windmolenparken en zonnecentrales. Ieder jaar wordt in de NEV gekeken hoe ver ons land is en of de Europese doelen worden gehaald.

Het rapport dat vandaag is verschenen, kan worden gezien als de politieke erfenis van minister Kamp (Economische Zaken). De opstellers van het rapport verwachten dat het doel van 2023 wordt gehaald: 16 procent van de energieproductie is dan ’groen’.

Het doel om in 2020 op 14 procent uit te komen gaat volgens de nieuwe NEV niet lukken. De opstellers van het rapport verwachten voor de komende twee jaar een aantal mee- en tegenvallers. Zo valt de groei van zonnestroom tegen en wordt opbrengst van windenergie minder dan verwacht.

Minister Kamp denkt dat de doelen voor 2020 alsnog gehaaldkunnen worden. Hij heeft al extra afspraken gemaakt over de komst van windmolens op land. De maatregelen in regeerakkoord zijn nog niet meegenomen in de berekeningen.

De milieubeweging spande eerder met succes een zaak aan tegen de staat om de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 met een kwart te laten dalen. Uit het rapport blijkt dat de uitstoot, net als vorig jaar, blijft steken op 23 procent. De onderzoekers geven wel aan dat er een grote onzekerheidsmarge is. Als het nieuwe kabinet bijvoorbeeld besluit om snel een kolencentrale te sluiten wordt het doel waarschijnlijk met gemak bereikt.

Ook het doel om 100 petajoule energie te besparen wordt ’zeer waarschijnlijk niet gehaald’. Verder is duidelijk dat Nederland waarschijnlijk rond 2025 een netto-importeur van aardgas gaat worden. Dat heeft alles te maken met het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

De NEV is niet somber over de weg richting 2030: groene energie gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af.