Nieuws/Binnenland
1370664
Binnenland

Geheime operaties mislukken door te weinig mankracht

ROTTERDAM - Geheime operaties van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie om zware criminelen op te kunnen pakken, lopen mis door te weinig mankracht en een tekort aan financiële middelen.

Daardoor kan de opvolger van zijn werk maar onvoldoende uitvoeren. Dat zegt Richard Bronswijk, voorzitter van de ondernemingsraad in een interview in het AD.

De afdeling Afgeschermde Operaties moet steeds vaker ’nee’ verkopen, waardoor criminelen hun gang kunnen gaan en langer uit handen van justitie kunnen blijven.

„Er is een achterstand op het gebied van mensen én organisatie”, aldus Bronswijk die zijn verhaal doet omdat volgens hem anders niets zal verbeteren. „De reorganisatie van de Nationale Politie is voor ons desastreus uitgepakt.”

„Men is bij de berekeningen van de Nationale Politie uitgegaan van de situatie in 2012. Maar kijk eens wat we als dienst aan taken erbij hebben gekregen”, zegt hij en wijst op de terreurbestrijding.

De Landelijk Eenheid, onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van terrorisme en de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis, heeft momenteel ruim 100 vacatures. „Alles meegerekend komen we 500 man tekort”, stelt Richard van Bronswijk.

Ook geeft hij aan dat sommige afdelingen niet weten waar ze aan toe zijn. Hij noemt het Landelijke Vaartuigenteam en de in explosieven gespecialiseerde afdeling Centrex als voorbeeld. „Men is die afdelingen gewoon vergeten”, zegt Bronswijk die in mei afzwaait als voorzitter.

Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef bij de Landelijke Eenheid, laat in een reactie weten de problematiek te herkennen maar zegt dat de wil er is om het op te lossen. „Twee jaar geleden had de Landelijke Eenheid honderden vacatures. Dit aantal is intussen teruggebracht tot zo’n honderd. Er wordt hard gewerkt om ook de resterende vacatures in te vullen, door onder meer banenmarkten te organiseren.”

Volgens Woelders is de politie een flexibele organisatie die moet inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van migratieproblematiek, de groei van cybercrime en terrorismedreiging. Woelders: „Ondanks de vacatures was de veiligheid in Nederland altijd gewaarborgd. We zetten de mensen daar in waar ze nodig zijn om de veiligheid te dienen.”