Nieuws/Nieuws

’Groot gezin moeilijk te huisvesten’

© Dijkstra b.v.

Het kost woningcorporaties moeite grote gezinnen te huisvesten in sociale huurwoningen. De huurprijzen van woningen zijn vaak te duur.

© Dijkstra b.v.

Dat blijkt uit een evaluatie van het passend toewijzen door woningcorporaties van Platform31 onder tien corporaties in vier regio’s, meldt Aedes. Sinds 2016 zijn woningcorporaties verplicht huurwoningen passend toe te wijzen. Hierbij moeten corporaties 95% van de huishoudens die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag, een woning toewijzen tot een zogenoemde aftoppingsgrens. Voor een- en tweepersoonshuishouden geldt een aftoppingsgrens tot €592,55, terwijl huishoudens met meer dan twee personen een woning toegewezen moeten krijgen met een prijs tot €635,05.

Uit een analyse van de verhuurcijfers blijkt dat een groot deel van de corporaties de huren verlaagde, zodat meer woningen onder de aftoppingsgrens aangeboden konden worden. Vooral grote gezinnen bleken moeilijk te huisvesten omdat woningen meerdere kamers dikwijls boven de aftoppingsgrens van €635,05 uitkomen. Corporaties verlaagden in die gevallen eerder de huurprijs in plaats van gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van de passendheidsnorm. Corporaties mogen 5% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, toch een duurdere woning toewijzen.