Nieuws/Buitenland

‘Beperking rituele slacht toegestaan’

Geslachte schapen in een slachthuis in Arnhem voor het islamitische Offerfeest.

Geslachte schapen in een slachthuis in Arnhem voor het islamitische Offerfeest.

ANP

LUXEMBURG - De beperking om dieren alleen in erkende slachthuizen onverdoofd ritueel te mogen slachten is niet in strijd met de vrijheid van godsdienst. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie geoordeeld. Het hof volgt dergelijke conclusies veelal.

Geslachte schapen in een slachthuis in Arnhem voor het islamitische Offerfeest.

Geslachte schapen in een slachthuis in Arnhem voor het islamitische Offerfeest.

ANP

Islamitische organisaties in België waren naar de rechter gestapt vanwege het besluit van de Vlaamse regering om tijdelijke slachthuizen niet meer te erkennen. Dieren mogen daardoor sinds 2015 alleen nog zonder verdoving worden geslacht in officiële slachthuizen. Eerder werden rondom het Offerfeest nog wel tijdelijke slachtinrichtingen toegestaan, omdat er anders een capaciteitstekort was. De Brusselse rechtbank had gesteld dat moslims hierdoor hun religieuze plicht niet zouden kunnen nakomen.

Advocaat-generaal Walz verwerpt nu het argument dat de beperking in strijd is met de godsdienstvrijheid. Het gaat volgens hem meer om de kosten die gepaard gaan met het opvangen van een piek in de vraag naar rituele slachtingen. Hij bevestigt wel dat onverdoofd slachten voor het islamitische Offerfeest een religieus voorschrift is dat onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst valt.

Lees meer over