Nieuws/Binnenland
1377453
Binnenland

Ziekteverzuim bij politie niet snel omlaag

DEN HAAG - Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verwacht niet dat het ziekteverzuim bij de politie snel omlaag zal gaan. Het verzuim ligt een stuk hoger dan het gemiddelde bij de overheid. „Het is niet reëel om te verwachten dat het op korte termijn aanzienlijk zal dalen.”

Volgens de bewindsman gaat het veelal om langdurig ziekteverzuim en is het een „grote opgave” om dit terug te dringen. Er zijn grote verschillen op dit vlak tussen de verschillende eenheden. Er is onder meer extra capaciteit aangetrokken om de trend te keren, aldus de minister bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

’Beleid ambitieloos’

VVD’er Foort van Oosten vindt het beleid van de minister „volstrekt ambitieloos.” Het ziekteverzuim bij de politie ligt op 7 procent, terwijl dat bij overheidsorganisaties gemiddeld op 5 procent ligt. „Het verzuim moet terug naar 5 procent”, aldus de VVD’er.

Hij diende met de andere coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie een motie in waarin Grapperhaus gevraagd wordt om voor mei te komen met een plan van aanpak om het ziekteverzuim „significant” terug te dringen. De afgelopen jaren is het ziekteverzuim bij de politie toegenomen, in de eerste helft van dit jaar is het gestabiliseerd.

Grapperhaus erkende dat de politie het de afgelopen jaren „niet makkelijk” heeft gehad door de omvorming tot de Nationale Politie en de extra taken die er lagen door terrorisme en migratie.