Nieuws/Binnenland
1380055231
Binnenland

Cadmium mogelijk riskant voor vruchtbaarheid en (ongeboren) kind

DEN HAAG - De Gezondheidsraad wil dat het metaal cadmium plus acht verbindingen daarmee allemaal worden aangemerkt als stoffen die, met name bij beroepsmatig gebruik, schadelijk zouden kunnen zijn voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, voor de ontwikkeling van een ongeboren kind en via de moedermelk voor een zuigeling.

Cadmium wordt vooral gebruikt bij het maken van batterijen, maar kan ook voorkomen in pigment voor verf en coatings. „Vooral werkzaamheden zoals lassen en slijpen waarbij cadmium verhit wordt kunnen risicovol zijn, omdat dan cadmiumdampen kunnen vrijkomen”, meldt de raad.

Zowel over effecten van cadmium op de vruchtbaarheid als over gevolgen voor de ontwikkeling van (ongeboren) kinderen zijn verschillende onderzoeken bij mensen beschikbaar. De meeste onderzoeken laten weliswaar alleen een verband zien met blootstelling aan cadmium, maar leveren geen duidelijk bewijs voor de effecten bij de mens op. Bepaalde dierstudies laten echter wel duidelijke nadelige gevolgen zien.

De Commissie Classificatie reproductietoxische stoffen van de raad keek vooral naar de onderzoeken bij mensen, maar rekende de resultaten van de onderzoeken naar dieren ook mee.

De Gezondheidsraad adviseert de regering nu om cadmium en de acht verbindingen in te delen in een gevarencategorie, of het nu gaat om effecten op de vruchtbaarheid, op de ontwikkeling of via moedermelk.