Nieuws/Binnenland
1380630787
Binnenland

Plan kabinet: pas gezinshereniging als migrant ook huis heeft

Den Haag - Om de asielinstroom te beperken, wil het kabinet de regels voor gezinshereniging aanscherpen. Volgens Haagse bronnen ligt hiervoor een plan op tafel. In de regeringscoalitie wordt de asielcrisis inmiddels als net zo omvangrijk en politiek ontvlambaar gezien als de stikstofcrisis.

Momenteel gelden er weinig eisen aan gezinshereniging; alleen voor reguliere aanvragen, voor wie bijvoorbeeld een buitenlandse partner naar Nederland wil laten komen, geldt een inkomenseis. Het kabinet wil nu ook kijken naar de huisvesting, niet alleen voor reguliere, maar ook voor asielmigranten. Dat zou betekenen dat erkende vluchtelingen pas hun gezinnen naar Nederland kunnen laten overkomen zodra ze in een gewone woning zitten.

Geen woning

Nu nog zitten er 15.800 erkende vluchtelingen, zogeheten statushouders, in asielzoekerscentra, omdat gemeenten geen woning voor hen beschikbaar hebben. Het is een van de oorzaken voor het vastgelopen asielsysteem. Afgelopen weken kwamen bovendien familieleden die zich in Ter Apel meldden voor gezinshereniging in de crisisnoodopvang terecht.

Het Nederlandse beleid voor gezinshereniging lijkt grotendeels op dat in andere EU-landen, al is het op enkele punten al wel wat strenger. Zo is Nederland met België en Hongarije het enige land waar ouders van meerderjarigen niet in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Politiek ontvlambaar

Eerder kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Vreemdelingenzaken) al aan uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uit te willen zetten door ze ongewenst te verklaren, asielaanvragen voor doorreizigers te stoppen en leefgeld af te schaffen voor asielzoekers uit veilige landen. Bovendien wordt de opvang voor ’veiligelanders’ versoberd. De maatregelen moeten echter nog verder uitgewerkt en door beide Kamers.

Het is de vraag of de aanscherping van de regels voor gezinshereniging juridisch standhoudt. Het is ook één van de redenen waarom Van der Burg het plan nog niet eerder heeft aangekondigd – het ministerie toetst het voornemen nog op de juridische haalbaarheid. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het ’recht op gezinsleven’ een gegeven. In de coalitie staan de neuzen ook nog niet allemaal dezelfde kant op.

In de regeringscoalitie wordt de asielcrisis inmiddels als net zo omvangrijk en politiek ontvlambaar gezien als de stikstofcrisis. Vooral het wegnemen van zeggenschap bij gemeenten over de opvang van asielzoekers, zoals Van der Burg heeft aangekondigd, ligt zeer gevoelig.