Nieuws/Binnenland
1385013678
Binnenland

Gedupeerde gaswinning hoopt dat enquête gerechtigheid brengt

DEN HAAG - Gedupeerde Herman de Muinck hoopt dat de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen voor „gerechtigheid” gaat zorgen. Dat zei hij aan het einde van zijn verhoor door de enquêtecommissie, waarin hij onder meer omschreef hoe weinig er door de jaren heen naar de Groningers is geluisterd.

De Muinck vertelde hoe hij in 1959 als jongetje van 10 jaar getuige was van de eerste gasboringen en hoe hij al in de beginjaren van de gaswinning de nadelige gevolgen ervan zag voor bewoners van het winningsgebied. Ook toen waarschuwden deskundigen al voor de risico’s van bodemdaling, maar die geluiden werden „onder de tafel geveegd.”

„De gasvondst werd gezien als een pinautomaat”, aldus De Muinck. „Daar trokken de olieboeren en de Staat genoeg geld uit, maar de Groningers zelf merkten daar eigenlijk niets van.” Terwijl zij wel de lasten „op hun bordje kregen”, zonder dat ze daarom hadden gevraagd. Maar „als je daarover bij de NAM aan de bel trok, werd er niet thuis gegeven.”

De Muinck is ervan overtuigd dat ook nu nog een „verantwoorde gaswinning” mogelijk was geweest, als de overheid en de NAM wél hadden geluisterd en vroegtijdig waren overgegaan tot compensatie van de schade. Door dat na te laten hebben zij zoveel weerstand gewekt, dat ze volgens hem „hun eigen graf hebben gegraven.”

Wie het opnam tegen de NAM om zijn schade vergoed te krijgen, stuitte volgens De Muinck op een leger „zuidas-advocaten” van Shell, een van de aandeelhouders van het gasbedrijf dat het Groningenveld exploiteert.

„Je kunt haast niet tegen de Shell op met procederen”, zo verwoordde De Muinck de machteloosheid van veel gedupeerden. „Die mensen hebben zoveel geld ter beschikking om de beste advocaten te laten opdraven. Daar kan jij als individuele Nederlander niet tegen procederen.” Van de overheid hoefden de gedupeerden jarenlang evenmin iets te verwachten. Die zat volgens De Muinck gevangen in een „verstandshuwelijk” met de NAM.

De manier waarop met hem en andere gedupeerden is omgegaan laat De Muinck niet los. „Uiteraard neem je het mee als bagage. Het doet iets met je gevoel van gerechtigheid.” Bij veel mensen leed ook de gezondheid eronder. „Er zijn gelukkig nog geen mensen door vallend puin aan hun einde gekomen, maar er zijn wel mensen door stress vervroegd doodgegaan.”

De parlementaire enquête moet in kaart brengen wat de gaswinning voor Nederland heeft betekend, maar ook welke ontwrichtende gevolgen de daardoor veroorzaakte aardbevingen hebben gehad in Groningen. Deze week worden de eerste getuigen onder ede gehoord. Na de zomerstop van de Tweede Kamer gaan de verhoren verder.