Nieuws/Binnenland
1388159
Binnenland

Personeelstekort in ict, zorg, bouw en onderwijs tot zeker 2022

Banenmarkt oververhit

In de ict zijn veel vacatures die moeilijk te vullen zijn.

In de ict zijn veel vacatures die moeilijk te vullen zijn.

Amsterdam - Grote delen van de arbeidsmarkt dreigen de komende jaren oververhit te raken. Het gebrek aan geschikt personeel in sectoren als de ict, de bouw, de zorg en het onderwijs blijft „tot 2022 minstens net zo erg als nu”, voorspelt Didier Fouarge, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.

In de ict zijn veel vacatures die moeilijk te vullen zijn.

In de ict zijn veel vacatures die moeilijk te vullen zijn.

Maandag presenteert de onderzoeker zijn prognoses voor de komende vijf jaar. Tegenover de 2,1 miljoen arbeidsplaatsen die er in die tijd vrijkomen, bijvoorbeeld omdat bedrijven groeien of vanwege werknemers die met pensioen gaan, staan maar 1,9 miljoen mensen die op zoek gaan naar een baan.

In een rampscenario komen werkgevers straks dus zo’n tweehonderdduizend mensen tekort. Fouarge denkt dat de krapte niet zó’n hoge vlucht zal nemen. „Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de zorg een beroep doet op mensen die niet geregistreerd zijn als werkloze, maar wel thuiszitten. Die mensen moeten dan wel bij- of omgeschoold worden.”