Nieuws/Binnenland

Kamer eist actie van minister:

Psychische hulp voor boeren in nood

Door Alexander Bakker

ANP XTRA

Den Haag - Boeren die getroffen worden door een crisis of catastrofe moet geestelijke hulp worden aangeboden. De Tweede Kamer wil dat minister Schouten (Landbouw) hier werk van maakt. Veel agrariërs hebben grote moeite om de draad weer op te pakken nadat ze in één klap alles kwijt zijn geraakt.

ANP XTRA

De beelden van de fipronil-affaire in de pluimveesector staan bij veel mensen nog op het netvlies gegrift: miljoenen kippen die worden afgevoerd en gedood. In één klap is een boer zijn levenswerk kwijt en tot op de dag van vandaag zijn er pluimveehouders die nog wachten tot hun stallen worden vrijgegeven.

Dat hakt er flink in, weet CDA-Kamerlid Jaco Geurts op basis van verhalen uit de sector. De christendemocraat komt daarom morgen in het begrotingsdebat van het ministerie van Landbouw met een voorstel om bij crisissituaties voortaan standaard hulpverlening en nazorg aan te bieden. Ook wil hij dat er voortaan bij ingrijpende overheidsmaatregelen wordt gekeken naar de sociaaleconomische gevolgen voor de agrarische sector.

Dat zo’n rampzalige gebeurtenis hard aankomt, is voor de CDA’er niet alleen van ’horen zeggen’. Tijdens de mkz-crisis in 2001 werd zijn varkenshouderij in Kootwijkerbroek met één telefoontje geruïneerd. „Dat zal ik nooit meer vergeten. Ook uw bedrijf wordt ontruimd, kreeg ik te horen”, zegt de parlementariër. „Alleen al vanwege een vermoeden. Ik heb de draad weer opgepakt door me in te zetten als belangenbehartiger, maar het is niet iedereen gelukt.”

VVD, D66 en ChristenUnie steunen het voorstel om boeren in nood te helpen. De Tweede Kamer schoot vorig jaar ook te hulp met psychosociale hulp voor agrariërs in het zuiden van ons land die werden getroffen door een verwoestende hagelstorm.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), is blij dat de fipronil-crisis aanleiding geeft voor de politiek om in actie te komen: „Je wilt niet weten wat dit met mensen doet. Het is heel ingrijpend. Boeren proberen nu nog te overleven en weer eieren te leveren. Maar uit de mkz-crises weten dat de psychische effecten nog lang na kunnen ijlen. Het is heel goed als boeren psychisch geholpen worden, want ze zullen er zelf niet om gaan vragen.”

Lees meer over