Nieuws/Binnenland
139861737
Binnenland

België onderzoekt dood bejaarde (82) na prik

Honderd Nederlandse meldingen over coronavaccin: twee allergische reacties

UTRECHT - In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo’n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie, melden bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide patiënten zijn „snel en adequaat behandeld en hersteld.”

Dat de vaccinatie in zeldzame gevallen allergische reacties kan uitlokken, was al bekend uit het klinische onderzoek. „Met de juiste medische behandeling binnen handbereik en onder de juiste supervisie kan de reactie goed behandeld worden”, aldus het CBG. De overige meldingen gingen over mildere bijwerkingen, zoals een reactie op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. Die mogelijke bijwerkingen waren ook niet verrassend.

Fabrikant Pfizer adviseert om mensen na de prik nog 15 minuten in de gaten te houden, zodat allergische reacties direct kunnen worden behandeld als ze zich voordoen.

Primeur

Het eerste coronavaccin van Nederland werd vorige week woensdag toegediend in Veghel. Daarna volgden meer locaties. In de acute zorg zijn tot nog toe zo’n 38.500 medewerkers gevaccineerd. Het is niet precies duidelijk hoeveel medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inmiddels zijn gevaccineerd.

De meldingen die Lareb in opdracht van het CBG registreert, worden samen met meldingen uit andere EU-landen verzameld in de bijwerkingendatabank van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA). Daarnaast moet de fabrikant maandelijks een veiligheidsrapport indienen bij het EMA.

België onderzoekt of coronavaccin bijdroeg aan dood bejaarde

België onderzoekt intussen of de inenting met het Pfizer-vaccin van een 82-jarige met gezondheidsproblemen heeft bijgedragen aan diens overlijden. Er zal een autopsie worden uitgevoerd.

De bejaarde is woensdag overleden, meldt het Belgische federaal geneesmiddelenagentschap FAGG. Hij of zij was vijf dagen eerder ingeënt. Over verdere details zwijgt het FAGG omwille van de privacy.

„Deze casus zal verder worden onderzocht om te zien of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden”, laat het FAGG weten. Dat is „essentieel.” Deskundigen van de dienst „verzamelen op dit moment alle relevante gegevens.”

De bewoners van oudereninstellingen die nu worden ingeënt zijn veelal kwetsbaar en hebben vaak andere gezondheidsproblemen, brengt het FAGG in herinnering. Dat gold ook voor de overledene.