Nieuws/Wat U Zegt

Brievencompetitie

’Geld klotst tegen de plinten’

Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

F. Habers verbaast zich over wat deze lezer noemt ’het financiële (wan)-beleid van basisscholen.’ ,,Het geld klotst daar blijkbaar tegen de plinten want de reserves bedragen honderden miljoenen euro’s.”

Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Het onderwijzend personeel daarentegen vindt het nodig een staking te organiseren om de Nederlandse Staat (de belastingbetaler) nog meer salaris te laten betalen. Dit is natuurlijk een bizarre situatie. Het personeel moet met haar eisen bij de schooldirectie aankloppen want daar blijft het geld liggen wat bestemd is voor het onderwijs. Het lijkt mij goed scholen niet klakkeloos geld te geven maar deze financieel te ondersteunen als jaarcijfers daar aanleiding toe geven. Verplichte controle dus!

F. Habers, Emmeloord

POPULAIRE VIDEO'S