Nieuws/Binnenland

Mensen met niet-westerse roots vaker bestolen

ANP

DEN HAAG - Nederlanders met een niet-westerse achtergrond voelen zich vaker onveilig in hun eigen buurt dan anderen. Daar lijken ze ook reden toe te hebben, want ze geven ook vaker aan slachtoffer te zijn geweest van vermogensdelicten, zoals woninginbraken en berovingen, blijkt uit woensdag verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ANP

Volgens de zogenoemde Veiligheidsmonitor was vorig jaar 16 procent van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond slachtoffer van een vermogensdelict. Van de mensen met een volledig Nederlandse achtergrond werd 11 procent bestolen.

Bij andere soorten misdrijven, zoals geweld en vandalisme, is er geen verschil. Dat mensen van niet-westerse afkomst vaker worden beroofd, heeft volgens het CBS voor een deel te maken met het feit dat deze groep relatief veel jongeren telt. Zij zijn sowieso vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. Maar dat kan volgens het CBS niet het hele verschil verklaren.

Meer vermijdingsgedrag

Het CBS heeft 81.000 mensen ondervraagd. Van de mensen met een niet-westerse achtergrond gaf bijna een kwart aan zich weleens onveilig te voelen in de eigen woonomgeving. Van de respondenten met een Nederlandse achtergrond was dat 15 procent. Mensen met niet-westerse wortels vertonen ook meer vermijdingsgedrag. Ze lopen vaker met een boog om plekken heen die ze als onveilig ervaren en doen vaker ’s avonds de deur niet open.

Lees meer over