Nieuws/Binnenland
1410441
Binnenland

Wiebes: kosten klimaatdoel Parijs hoog

Den Haag - Om het klimaatdoel van Parijs te bereiken moeten bedrijfssectoren het komend half jaar met elkaar op hoofdlijnen afspraken maken over de vraag hoe ze dat gaan invullen.

Het kabinet stelt daarvoor de randvoorwaarden op, maar minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) laat er geen illusie over bestaan dat de kosten hoog zullen zijn.

„Het moet via de meest efficiënte route”, benadrukte de bewindsman vrijdag in een toelichting op zijn voornemen om tot een klimaatakkoord te komen. Wat hem betreft staat verder alleen het doel van 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 vast. Over de rest kan gesproken worden, ook over de vraag welke sector hoeveel megaton CO2 moet zien te besparen. „Ik ben op tonnenjacht, maar de samenleving moet die tonnen uiteindelijk gaan leveren”, aldus Wiebes.

Rekening hoog

Wat betreft deze kabinetsperiode denkt de minister niet dat er meer geld moet worden gevonden dan nu al in het regeerakkoord is vastgelegd. „Laten we het eerst maar eens proberen met de middelen die we hebben.” Over de kosten op langere termijn wil hij geen uitspraken doen omdat er nog niets vastligt, behalve dat de rekening voor de belastingbetaler of de energieverbruiker hoog zal zijn.

„Als we het goed doen, zijn de kosten hoog, maar ze zijn te dragen. Maar als we het verkeerd doen, zijn ze te hoog.” Dat publiek belang zegt hij goed in het oog te zullen houden. Over de randvoorwaarden van het klimaatakkoord hoopt Wiebes binnen enkele maanden duidelijkheid te kunnen geven.