Nieuws/Binnenland
1416938610
Binnenland

Lokale politici vaker bedreigd, maar aangiftebereidheid daalt

„Deze zorgelijke cijfers laten zien dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld”, zegt Bruins Slot.

„Deze zorgelijke cijfers laten zien dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld”, zegt Bruins Slot.

Den Haag - De helft van de regionale en lokale politici heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. In 2014 was dit nog een kwart.

„Deze zorgelijke cijfers laten zien dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld”, zegt Bruins Slot.

„Deze zorgelijke cijfers laten zien dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld”, zegt Bruins Slot.

Dat blijkt uit onderzoek dat minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om bedreiging of intimidatie van politici buiten politiek Den Haag, zoals burgemeesters, waterschapsbestuurders en Statenleden.

„Deze zorgelijke cijfers laten zien dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld”, zegt Bruins Slot. „Dat is onacceptabel.” Uit het onderzoek blijkt dat de laatste twee jaar sprake is van een forse toename, zowel van minder ernstige als ernstige incidenten.

Opmerkelijk genoeg wordt procentueel gezien minder vaak aangifte gedaan. Het aangiftepercentage daalt volgens onderzoekers: van 13 procent in 2014 naar 7 procent in 2022. „Het is zorgelijk dat de aangiftebereidheid afneemt”, aldus de minister. „Het doen van aangifte is juist belangrijk, zodat politie en justitie hiermee aan de slag kunnen.”

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle vormen van agressie, intimidatie en geweld zijn toegenomen. Ruim vier op de tien politieke ambtsdragers had te maken met verbale agressie, tegenover een kwart in 2016. Dan kan het gaan om schreeuwen of schelden. In de meeste gevallen (69 procent) gebeurde dat online. Vooral burgemeesters liggen onder vuur, 77 procent kreeg te maken met agressie of geweld.

Bijna een kwart werd in het afgelopen jaar geconfronteerd met een vorm van bedreiging of intimidatie, eveneens een duidelijke toename ten opzichte van 2016. Dan gaat het volgens onderzoekers om een concrete uiting om iemand – of diens naasten – wat aan te doen. Drie procent van de politieke ambtsdragers had te maken met fysiek geweld, zoals duwen, schoppen of spugen.

’Oorzaken scherp krijgen’

Opmerkelijk genoeg is bij minister Bruins Slot nog weinig bekend over de oorzaken van de toename. „We zien dat de cijfers enorm toenemen. We moeten echt scherp krijgen waar dit ’m precies in zit. Maar wat het ook is, het is onacceptabel.” De CDA-bewindsvrouw weet nog niet wanneer onderzoek daarnaar is afgerond.

Bijna de helft ondervindt nadelige gevolgen van een incident, bijvoorbeeld in de vorm van minder werkplezier. Bijna een kwart zegt dat zij naar aanleiding van agressie hun eigen gedrag op sociale media hebben aangepast, bijvoorbeeld door minder berichten te plaatsen of minder op bepaalde platforms te kijken.

Ook een derde van de ambtenaren heeft afgelopen jaar te maken gehad met agressie of geweld. Het percentage incidenten waarvan door ambtenaren aangifte wordt gedaan, is gedaald van 13 procent in 2016 naar 5 procent in 2022. Vaak wordt er geen aangifte gedaan omdat ambtenaren vinden dat het bij het werk hoort. De minister hoopt – net als haar voorganger – met een ondersteuningsteam wat tegen het probleem te kunnen doen. Bij beveiliging speelt geld geen rol, benadrukt de minister.

Regionale en lokale politici kregen tijdens het onderzoek ook de vraag voorgelegd of ze in het afgelopen jaar niet-integer gedrag bij collega’s hebben gezien of vermoed. Het aantal ambtsdragers dat melding heeft gemaakt van dergelijke vermoedens is gestegen, met name als het gaat om zaken als belangenverstrengeling of het meestemmen over zaken van persoonlijk belang. Inmiddels vermoedt 40 procent afgelopen jaar belangenverstrengeling bij een collega, en 37 procent meestemmen over een persoonlijk belang.