Nieuws/Binnenland
1420339348
Binnenland

Weer uitstel opening Lelystad Airport

Den Haag - Lelystad Airport gaat niet open in april 2020. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat weten dat de planning „niet langer haalbaar” is.

De uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid gooit roet in het eten. Voor Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstofbeleid (PAS). De hoogste bestuursrechter heeft een streep gezet door het gebruik van de PAS, dus projecten die daarmee te maken hebben, moeten hun huiswerk opnieuw doen.

Minister Van Nieuwenhuizen moet nu op zoek naar een andere manier om iets te doen aan de stikstofuitstoot. „Dit moet zorgvuldig gebeuren, juist om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van natuurgebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen. Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning.”

Een ander belangrijk onderdeel voor de opening van de luchthaven is ook nog steeds niet rond: de verkeersverdelingsregel. Het kabinet wil met deze regel zorgen dat vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad worden verplaatst.

De Europese Commissie lag eerder dwars. Van Nieuwenhuizen heeft haar plannen daarom noodgedwongen aangepast. De verwachting was dat Brussel eind mei zou reageren, maar inmiddels is duidelijk dat er pas ’op zijn vroegst’ in september duidelijkheid komt.

Dat kan mogelijk te laat zijn voor de planning van luchtvaartmaatschappijen. Van Nieuwenhuizen: „Ik kom tot de conclusie dat opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is. De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.”

Het is de derde keer dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld. In met name Oost-Nederland is er veel verzet tegen de komst van vliegtuigen. Het vliegveld is ruim tien jaar geleden bedacht aan de ’tafel van Alders’ om de overlast rond Schiphol te beperken. Het idee is dat de polderluchthaven vakantievluchten overneemt en dat de ’gaten’ op Schiphol worden gevuld met intercontinentale vluchten die belangrijk zijn voor de ’hub-functie’.