Nieuws/Binnenland
1423097335
Binnenland

IND zet zich schrap voor komst 1200 asielzoekers

Raad van State: nareisbeperking kabinet is in strijd met de wet

Den Haag - Immigratiedienst IND zet zich schrap voor de komst van 1.200 asielzoekers die afgelopen maanden hebben gewacht op de komst naar Nederland. Nu de Raad van State de nareisbeperking van het kabinet definitief van tafel veegt, komt er in één klap een grote groep gezinsleden naar Nederland. Die moeten zich allemaal melden bij de opvanglocatie in Ter Apel. Terwijl de organisatie al overbelast is.

Statushouders zonder huisvesting moesten een half jaar wachten voordat ze hun gezin naar Nederland mochten laten overkomen, zo besloot het kabinet in augustus als onderdeel van het asielakkoord. Het was één van de maatregelen om de overvolle asielopvang te ontlasten. Het heeft immers geen zin hele gezinnen te laten overkomen als we die hier slechts een stapelbed in een asielzoekerscentrum kunnen bieden, zo redeneerde het kabinet. Er zitten nog altijd ruim 16.000 statushouders - asielzoekers die als vluchteling zijn erkend - in azc’s, terwijl ze daar eigenlijk niet horen te zitten.

Uitstel van gezinshereniging is echter in strijd met internationale verdragen, Europese richtlijnen en de Nederlandse vreemdelingenwet, zo oordeelden eerdere rechters al. Het bracht staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ertoe de maatregel vorige maand al in de ijskast te zetten. Hij wilde de IND ’niet nodeloos belasten’ met rechtszaken. Nu de hoogste bestuursrechter tot hetzelfde oordeel komt, kan de nareisbeperking definitief bij het vuil en wordt de IND alsnog belast met flink wat extra werk.

Van de invoering op 3 oktober tot nu is de maatregel volgens de IND op 1.780 gezinsleden toegepast. Hierbij zitten ook aanvragers die al geschikte huisvesting hebben gekregen, die onder een uitzondering vallen of die al 15 maanden hebben gewacht sinds het begin van hun aanvraag. Er wachten nu nog 1.200 gezinsleden op hun komst in Nederland. Die krijgen nu allemaal via de ambassades die te horen dat ze naar hun vooruitgereisde familielid in Nederland mogen komen. Hoe de IND de komst van deze groep in goede banen gaat leiden, is nog niet bekend.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat het kabinet het oordeel van de Raad van State uitvoert. „De hoogste rechter heeft gesproken. Wij voeren uit wat de rechter vraagt. De nareismaatregel komt te vervallen. Het betekent dat nareizigers bericht zullen ontvangen dat zij een inreisvisum kunnen ophalen. Zij hoeven niet meer te wachten op geschikte huisvesting.” Vanwege de druk op de asielopvang heeft Van der Burg vorige week het Veiligheidsberaad gevraagd de crisisnoodopvang langer open te houden.

Intussen broedt het kabinet op andere maatregelen om de asielinstroom te beperken. De opties daarvoor zijn beperkt, al is het maar omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU er sterk verdeeld over zijn. Daardoor moet premier Rutte met een slap mandaat naar de migratietop, komende donderdag en vrijdag in Brussel.