Nieuws/Binnenland
1424355269
Binnenland

’Signalen criminele inmenging bij 1 op 8 amateursportclubs’

UTRECHT - Een op de acht amateursportverenigingen heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op „criminele inmenging”, meldt het Mulier Instituut, dat zich bezighoudt met de betekenis van sport en sportmogelijkheden in ons land.

De signalen beperken zich niet alleen tot de voetbalsport. Binnen tien andere sportbonden zijn deze signalen ook gevonden, staat in het onderzoek dat het Mulier Instituut deed samen met Bureau Bruinsma en de Tilburg University. Het betrof onder meer tennis, zaalvoetbal, paardensport, basketbal en handbal. De studie is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met criminele inmenging bedoelen de onderzoekers situaties waarbij personen die een link (lijken te) hebben met de georganiseerde misdaad en/of wittenboordencriminaliteit, zich een rol of taak hebben kunnen verwerven in een lokale vereniging. Vanuit deze rol of taak kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de club, crimineel verworven geld inbrengen in de club en/of de club gebruiken bij de uitvoering van criminele activiteiten.

Het fenomeen doet zich voor in het hele land en kan daarmee niet worden afgedaan als enkel een probleem van de Randstad of hotspots voor ondermijnende criminaliteit zoals Zuid-Nederland, aldus de onderzoekers.