Nieuws/Binnenland
1430204
Binnenland

Boete van 350.000 euro voor afvalverwerker

AMSTERDAM - Het Afval Energie Bedrijf (AEB) moet een boete van 350.000 euro betalen vanwege bodemverontreiniging op het eigen terrein in Amsterdam-Westpoort. De afvalverwerker is akkoord gegaan met een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM).

De bodemvervuiling werd in maart 2014 door het bedrijf zelf ontdekt toen het een verplicht bodemonderzoek deed voor de aanvraag van een bouwvergunning. In de grond bleek op een aantal plaatsen bodemas te zitten, dat is vrijgekomen bij het verbranden van afval. Hierin zitten milieuvervuilende stoffen, die door contact met (regen)water in de bodem of het grondwater terecht kunnen komen.

Het AEB heeft dit vervolgens zelf gemeld bij de provincie, waarop een strafrechtelijk onderzoek volgde. Vermoedelijk is de verontreiniging ontstaan tussen 2002 en 2009, toen het inmiddels verzelfstandigde AEB nog in handen was van de gemeente.

Volgens het functioneel parket is sprake van ernstige overtredingen en heeft het geleid tot schade aan het milieu. Het AEB betaalt eveneens de sanering van de vervuilde bodem, die naar schatting rond de 15 miljoen euro kost. Verder heeft de afvalverwerker maatregelen genomen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.