Nieuws/Binnenland
1438686
Binnenland

Kabinet: meer macht patiënten in instelling

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD)

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD)

DEN HAAG - Patiënten mogen straks meebeslissen over het beleid van de instelling waar ze worden behandeld. Voor allerlei besluiten heeft een instelling de instemming van de cliëntenraad nodig, als het aan het kabinet ligt.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD)

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD)

De cliëntenraad krijgt een veto over allerhande kwesties die een patiënt rechtstreeks raken, als het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wordt aangenomen. Zo mag de raad meebeslissen over de maaltijden in het ziekenhuis, over recreatie, over maatschappelijke en geestelijke bijstand en over de verplichte klachtenfunctionaris. Ook bij verhuizingen en verbouwingen krijgen de patiënten een stem, en dat geldt ook voor de algemene hoofdlijnen van de zorg en de hygiëne.

Instellingen moeten nu al een cliëntenraad vormen die hen van advies dient. Die raden krijgen nu dus meer macht. Wel is voor kleine instellingen een cliëntenraad niet langer verplicht.