Nieuws/Binnenland
1447175
Binnenland

Meldpunt misbruik kerk stopt: 3712 meldingen

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

UTRECHT - De afgelopen jaren hebben zich 3712 vermeende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld bij het speciale meldpunt dat hiertoe in 2010 is opgericht. Dit Meldpunt Misbruik RKK heft zich per 1 januari op. Slachtoffers van seksueel geweld binnen de kerk hebben ’goeddeels erkenning en genoegdoening gekregen’, constateert het bestuur.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Uiteindelijk dienden van alle melders 2062 mensen een officiële klacht in. 1002 misbruikzaken werden gegrond verklaard. In honderden gevallen was er bijvoorbeeld te weinig ondersteunend bewijs. In 941 gevallen is financiële compensatie toegekend. De kerk heeft hun ruim 28,5 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd. 65 slachtoffers die zeer ernstig zijn misbruikt, ontvingen het maximale bedrag van 100.000 euro.

Dat blijkt uit het eindverslag van het meldpunt dat maandag in Utrecht is aangeboden aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Ook de slachtoffergroepen KLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik), MCU (Mea Culpa Unlimited) en VPKK (Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik) waren hierbij aanwezig.

Geen psychische hulp

De meeste slachtoffers die zich de afgelopen jaren hebben gemeld, wilden geen psychische hulp. „Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in hulpverleners.” Bovendien hebben zij jarenlang gezwegen over wat hun is overkomen. Schaamte, ontkenning en angst kunnen hiervoor de basis zijn. „Voor verder herstel is erkenning van groot belang”, aldus een woordvoerder van het meldpunt.

Psychologen noemen de slachtoffers een bijzondere groep. „Het misbruik vond regelmatig plaats, over een langere periode en in het grootste geheim. De slachtoffers werden vaak niet geloofd door hun ouders. De macht van de dader plaatste hem boven elke verdenking. Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind geloofden, bleven mensen vaak zwijgen uit angst of achting voor de kerk. Families hadden vaak nauwe banden met de pleger.„De einddatum van het meldpunt is meermalen verschoven, maar telkens kwamen er toch nog enkele nieuwe meldingen binnen. Nu sluit het meldpunt echt.

’Kerk wilde zwartste bladzij onder ogen zien’

De katholieke kerk heeft met het meldpunt over seksueel misbruik „een zwarte bladzijde uit de geschiedenis onder ogen willen zien”, aldus kardinaal Wim Eijk. Hij reageert op de opheffing, per 1 januari, van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De kerk heeft volgens hem niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van seksueel misbruik. „We hebben hierin een leerproces doorgemaakt.”

„Als mens en gelovige heeft het seksueel misbruik van minderjarigen ons diep geraakt. Seksueel misbruik mag nergens en nooit voorkomen, en zeker niet in de kerk die immers de opdracht heeft het evangelie van Jezus Christus te verkondigen”, zei Eijk.

Ook al wordt dit meldpunt opgeheven, meldingen kunnen nog altijd worden gedaan bij de katholieke kerk. „Wij houden aandacht en zorg voor de slachtoffers”, aldus de kardinaal. Hij belooft ’maatwerking’.

Zeker 60 miljoen euro gekost

Het meldpunt rond het seksueel misbruik van minderjarigen heeft de katholieke kerk zeker 60 miljoen euro gekost aan onkosten en smartengeld. Buiten de ruim 28,5 miljoen euro die via het meldpunt aan financiële genoegdoening is uitgekeerd, is er ook bijvoorbeeld miljoenen via schikkingen en mediation betaald. Alleen al het meldpunt heeft de kerk 13,4 miljoen euro gekost.

De kerk wil de ervaringen die zijn opgedaan graag delen met andere organisaties die te maken krijgen met seksueel misbruik, zoals de sport of filmwereld.

3700 mensen hebben zich gemeld

Ruim 3700 mensen hebben zich de afgelopen jaren bij het meldpunt gemeld, maar verschillende slachtofferorganisaties verwachten dat het aantal kinderen dat is misbruikt vele malen hoger ligt. „Nogal wat mensen zijn overleden. Vele anderen hadden er geen trek in zich te melden, bijvoorbeeld omdat zij hun geheim nooit met hun partner hebben gedeeld”, aldus Guido Klabbers van de Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK).

Hij verwacht dat veel mensen zich erkend voelen, maar zeker niet iedereen. Voor mensen wiens melding ongegrond of niet ontvankelijk is verklaard, was dit extra traumatisch. „Als kind werd je niet geloofd. Als volwassene weer niet.”