Nieuws/Binnenland
1451025784
Binnenland

’Wachtlijsten in de zorg nemen af’

UTRECHT - De tweede coronagolf heeft, net als de eerste golf, gezorgd voor ’minder afgegeven indicaties voor de langdurige zorg en meer lege bedden’. De wachtlijsten nemen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit verder af richting het niveau van begin dit jaar. „Vanaf eind september zijn weer meer mensen overleden die aanspraak maken op deze zorg”, meldt de overheidsdienst in een analyse over de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn.

Mensen meldden zich minder snel met andere klachten dan corona. De zorgautoriteit constateert een week voor de aankondiging van nieuwe maatregelen afgelopen oktober ’dat het aantal nieuw afgegeven indicaties weer daalt’, net als in de eerste golf. „Ook toen nam het aantal nieuw afgegeven indicaties af rondom de aankondiging van nieuwe maatregelen in maart.”

Het aantal lege bedden in verpleeghuizen nam afgelopen zomer af, meldt de NZa. Dit najaar neemt dat aantal juist weer toe. Zo waren in de eerste week van november 1.742 bedden minder bezet dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Die bezetting verschilt ook sterk per regio, bijvoorbeeld in de Randstad rond Rotterdam en de omgeving Haaglanden.

Wachtlijst

De afname in het aantal wachtenden zette zich, landelijk gezien, door tot aan 1 oktober van dit jaar. Op 1 oktober stonden er nog 43 mensen meer op de wachtlijsten dan op 1 januari van dit jaar. In de GGZ is het aantal wachtenden voor het eerst in 2020 toegenomen vergeleken met januari dit jaar.

„We zien op basis van de gedeclareerde prestaties tot en met augustus dat er langzaamaan weer meer extramurale dagbesteding wordt geleverd, na een eerder dieptepunt in april en mei van dit jaar. Dit is echter nog niet op het niveau dat we zouden verwachten”, aldus de NZa.

Zieke zorgmedewerkers

Het landelijke verzuimpercentage onder zorgpersoneel ligt zo goed als het hele jaar hoger dan in 2019. In oktober 2020 meldde 7,2% zich ziek. Precies een jaar geleden lag dat een procent lager. „Het kortdurende ziekteverzuim neemt sinds augustus toe, terwijl het langdurende ziekteverzuim juist afneemt. Het verzuimpercentage is op 1 oktober in de verpleging, verzorging en thuiszorg het hoogst (8,4%) en in de geestelijke gezondheidszorg het laagst (6,5%).”

Van de Nederlandse ziekenhuizen overschrijdt 63 procent de maximale wachttijden voor een operatie of behandeling. Dat concludeert althans het programma Meldpunt van Omroep Max, dat onderzoek deed onder 74 hospitalen. „Op een nieuwe heup of knie moeten patiënten in UMC Utrecht zestig weken wachten”, geeft Meldpunt als voorbeeld.

„Ook voor een aneurysma-operatie, een dotterbehandeling of een staaroperatie bedraagt de wachttijd veel langer dan de afgesproken maximale zeven weken. Het is allemaal het gevolg van personeelsgebrek in de ziekenhuizen door de coronacrisis”, stelden de programmamakers vast.

Een andere uitschieter, naast de Utrechtse heupoperatie, noemt Meldpunt een staarbehandeling in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. Daar moet je 28 weken wachten, zag het programma.

De 74 ziekenhuizen zeggen in het programma dat wachttijden momenteel „dagkoersen” zijn; het zou enorm fluctueren allemaal.