Nieuws/Binnenland
1461428619
Binnenland

Dit jaar geen bindend studieadvies voor hbo, wel op universiteit

Studenten in de rij voor de bibliotheek van de UvA.

Studenten in de rij voor de bibliotheek van de UvA.

DEN HAAG - Dit studiejaar geldt er geen bindend studieadvies (bsa) in het hbo, maar wel op de universiteit, zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Studenten in de rij voor de bibliotheek van de UvA.

Studenten in de rij voor de bibliotheek van de UvA.

Hbo-studenten hebben meer last van de coronacrisis, omdat zij over het algemeen meer praktijkonderwijs of stages hebben. Als zij dit collegejaar onvoldoende punten halen om een negatief bsa te voorkomen, kunnen ze dat volgend collegejaar alsnog doen. Studenten die de bsa-criteria niet halen, kunnen normaal niet door naar het volgende jaar.

Omdat het onderwijs op universiteiten wel grotendeels doorgaat, denken zij niet dat veel studenten dit jaar vertraging gaan oplopen. De instellingen zien daarom geen aanleiding voor een „generieke coulancemaatregel.” Als er aanleiding toe is, kunnen specifieke opleidingen er alsnog voor kiezen om studenten tegemoet te komen. Studenten van die opleidingen worden hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd.

Studiepunten

Instellingen kunnen verschillende voorwaarden hanteren, zoals een minimaal aantal studiepunten, waar studenten aan moeten voldoen als ze door willen naar het volgende studiejaar. Over het algemeen geldt dit bsa alleen voor het eerste jaar. Vorig studiejaar was het bsa op zowel het hbo als de universiteit al met een jaar opgeschort vanwege de coronacrisis.

Vorige maand zei de Tweede Kamer het bsa te willen vervangen door een niet-bindend studieadvies. Afgewezen studenten zouden vaak dezelfde opleiding alsnog aan een andere instelling volgen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs staat welwillend tegenover dit plan. Eerder zei ze dat instellingen met het bsa studenten in feite „aan het rondpompen” waren.

Online

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onderscheid tussen hbo- en universiteitsstudenten vreemd. „Vanwege de coronacrisis staat het hele studentenleven op zijn kop”, zegt voorzitter Lyle Muns. „Het vele online-onderwijs zorgt voor veel concentratie- en motivatieproblemen onder studenten.” Muns vindt het daarom „van weinig begrip getuigen” dat de huidige eerstejaarsstudenten aan de universiteit toch een bsa kunnen krijgen.

De LSVb herinnert eraan dat vorig collegejaar nog wel een coulanceregeling gold voor alle studenten. De organisaties stelt dat de situatie voor de huidige eerstejaars „alleen maar ingewikkelder is geworden” en noemt het „moeilijk te begrijpen” dat het bindend studieadvies ditmaal niet voor iedereen vervalt.