Nieuws/Binnenland
1462432360
Binnenland

Noord-Brabant laat mogelijkheid kernenergie onderzoeken

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant laat onderzoeken welke rol kernenergie in de toekomst kan gaan spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en moet in januari 2021 af zijn. Provinciale Staten nemen vervolgens in het voorjaar een besluit over kernenergie in Brabant.

TNO bekijkt samen met de Nuclear Research & Consultancy Group welke factoren van invloed zijn bij het gebruik van conventionele reactoren en nieuwe kernreactoren. De provincie heeft specifiek gevraagd naar de mogelijke ontwikkeling van een thoriumreactor. Het onderzoek bekijkt de technische mogelijkheden, de economische aspecten, de inpasbaarheid in het energiesysteem, hoe lang het duurt om deze vorm van energie te ontwikkelen, de kostprijs, de risico’s en de veiligheid.

„De opwekking van kernenergie is welkom”, aldus de Brabantse energiegedeputeerde Eric de Bie (Forum voor Democratie). „Kernenergie kan Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en biedt veel leveringszekerheid, onafhankelijk van zon en wind.”

De rijksoverheid, het bevoegd gezag voor vergunningen voor kerncentrales, staat momenteel alleen kerncentrales toe in Borssele, bij de Eemshaven en op de Maasvlakte. Maar Brabant wil toch onderzoeken welke mogelijkheden er voor deze provincie weggelegd zijn.

Fusie

Het gaat Brabant niet alleen om kernsplitsing, de provincie wil ook meer weten over kernfusie. „Het Brabantse kennisinstituut Differ speelt een belangrijke rol in het internationale onderzoek naar kernfusie”, zegt De Bie. „De provincie steunt dergelijk onderzoek al langer en beschouwt een positieve rol van de overheid inzake fundamenteel onderzoek als onontbeerlijk om snelheid te krijgen in innovatie van kernenergie, inclusief kernfusie.”