Nieuws/Binnenland
1467592577
Binnenland

’Helft van veeboeren moet stoppen of krimpen’

Koeien in de Gelderse Vallei.

Koeien in de Gelderse Vallei.

Uit berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt voor het eerst hoeveel boerenbedrijven geraakt worden door de stikstofplannen van het kabinet, meldt NRC. De huidige stikstofstrategie van het kabinet zal er volgens de berekeningen toe leiden dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen en nog eens 17.600 boeren hun veestapel fors moeten inkrimpen, met een derde tot bijna de helft.

Koeien in de Gelderse Vallei.

Koeien in de Gelderse Vallei.

De berekeningen zijn woensdagmiddag gepubliceerd en maken voor het eerst inzichtelijk hoe hard de agrarische sector (in totaal zo’n 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee) wordt geraakt door de stikstofplannen van het kabinet.

Het ministerie van Financiën publiceerde een groot aantal interne stukken op verzoek van de Tweede Kamer, nadat NRC eerder schreef over het bestaan van de berekeningen door Financiën. De stukken leggen een sluimerend conflict bloot tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat het voortouw neemt in de stikstofaanpak, en het ministerie van Financiën, dat waakt over de kosten. De stikstofaanpak in het coalitieakkoord van Rutte IV wordt gezien als ’de LNV-aanpak’: er is veel geld beschikbaar om boeren uit te kopen of hun bedrijven te innoveren zodat ze minder stikstof uitstoten, maar er moet zo min mogelijk dwang worden toegepast.