Nieuws/Binnenland
1471482348
Binnenland

Havenbedrijf Rotterdam luidt noodkreet: wil meer regie van Den Haag op het gebied van cyberdreiging

Containers bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte.

Containers bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte.

Het Havenbedrijf Rotterdam komt met een noodkreet richting politiek Den Haag om bedrijven in de haven te beschermen tegen cyberaanvallen die grote gevolgen kunnen hebben. Er wordt gevraagd om een crisisplan en extra toezicht.

Containers bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte.

Containers bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte.

„Helaas zien we dat ook de dreiging op een cyberaanval toeneemt, de strategische rol van de Rotterdamse haven voor Nederland en Europa maakt haar tot een strategisch doelwit voor statelijke actoren of andere kwaadwillenden”, waarschuwt het Havenbedrijf in een brief aan de Tweede Kamer.

Een cyberaanval kan ervoor zorgen dat systemen van bedrijven in de haven uitvallen, waarschuwt de overkoepelende organisatie van de grootste en belangrijkste haven van Nederland. „Dit zorgt mogelijk voor risico’s op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid.”

Het Havenbedrijf merkt op dat slechts een aantal bedrijven van de 3000 op het terrein als ’vitaal’ zijn aangemerkt. Andere bedrijven zijn dat niet. „Zij staan dus niet onder een vorm van toezicht op het gebied van cyberdreiging en hebben dan ook geen toegang tot de dreigingsinformatie die in het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) vanuit de overheid wordt uitgewisseld.”

Geen idee

Dit zorgt er volgens de belangenbehartiger van de bedrijven voor dat partijen niet weten ’waar zij aan moeten voldoen om hun digitale weerbaarheid op orde te hebben, de digitale weerbaarheid vaak te laag op de agenda staat en zij niet of lastig kunnen acteren op actuele dreigingsinformatie’.

Op 6 september zullen de zorgen worden toegelicht in de Tweede Kamer. Het Havenbedrijf wil weten of er een crisisplan is en of er extra toezicht mogelijk is. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt al langer voor cyberaanvallen die Nederland kunne ontwrichten, bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven digitaal te treffen.