Nieuws/Buitenland
1474596
Buitenland

Twijfels over authenticiteit ’Hitler-aquarel’

NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg „vrijwel zeker” is geschilderd door Hitler.

NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg „vrijwel zeker” is geschilderd door Hitler.

AMSTERDAM - Onderzoeksinstituut NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg „vrijwel zeker” is geschilderd door Adolf Hitler. De dichters Bart FM Droog en Jaap van den Born stellen op basis van eigen onderzoek dat het instituut „alle alarmbellen negeerde” en „ondeugdelijk en halfslachtig” onderzoek heeft verricht.

NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg „vrijwel zeker” is geschilderd door Hitler.

NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg „vrijwel zeker” is geschilderd door Hitler.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, zoals het voluit heet, zegt het commentaar serieus te nemen en open te staan voor reacties en kritische kanttekeningen. Tegelijkertijd benadrukt directeur Frank van Vree dat het maar de vraag is of ooit definitief kan worden bewezen of het Weense stadsgezicht nu wel of niet door Hitler is geschilderd. Door vervolgonderzoek hoopt het instituut meer te weten te komen.

Gedicht

Droog en Van den Born hebben ervaring met het ontkrachten van claims over werk dat aan de Duitse dictator wordt toegeschreven. Ze toonden vorig jaar aan dat het gedicht Denk’ es, dat veel media-aandacht kreeg door de bewering dat het van Hitlers hand was, in werkelijkheid begin twintigste eeuw door de dichter Georg Runsky was gepubliceerd.

Volgens het NIOD heeft het eerste onderzoek „geen aanwijzingen die erop duidden dat het een vervalsing betreft” aan het licht gebracht. „Toch maakte het NIOD het voorbehoud dat het om een voorlopige conclusie ging en dat het nader onderzoek zou laten verrichten.” In het persbericht dat het instituut eind november uitbracht, hield het op dat punt overigens een slag om de arm: „Er wordt nog bekeken of nader onderzoek nodig is.”

’Veel Hitlers vervalst’

Van den Born en Droog schrijven onder meer dat het herkomstverhaal „volstrekt onduidelijk” is. In een interview met de Volkskrant lichten ze hun kritiek verder toe. Ze wijzen erop dat heel veel ’Hitlers’ zijn vervalst. „Bijna alles wat na de Tweede Wereldoorlog opdook van Hitler is vals gebleken”, zegt Droog.