Nieuws/Binnenland
1480978766
Binnenland

Brabants waterschap neemt extra maatregelen vanwege droogte

Een wilg staat met zijn wortels uit het water. Door de aanhoudende droogte staat het watepeil in de Waal zeer laag.

Een wilg staat met zijn wortels uit het water. Door de aanhoudende droogte staat het watepeil in de Waal zeer laag.

BREDA - Inwoners en bedrijven in Midden- en West-Brabant mogen vanaf dinsdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur geen water uit sloten, beken en rivieren gebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Waterschap Brabantse Delta neemt deze „uitzonderlijke maatregel” vanwege de droogte en de zakkende grondwaterstanden.

Een wilg staat met zijn wortels uit het water. Door de aanhoudende droogte staat het watepeil in de Waal zeer laag.

Een wilg staat met zijn wortels uit het water. Door de aanhoudende droogte staat het watepeil in de Waal zeer laag.

Uitzondering op het nieuwe urenverbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. Eerder werd in ongeveer de helft van het waterschap al een totaal onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld. Dat verbod blijft gelden.

Doordat de waterstanden in het Hollands Diep en de Maas blijven dalen door de droogte, kan het waterschap steeds moeilijker aan de watervraag voldoen. „Door de droogte is er te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen.”

Grenzen bereikt

Volgens bestuurslid Louis van der Kallen zijn de grenzen van het waterverbruik bereikt. „Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaalverbod te voorkomen.” Om zo veel mogelijk water vast te houden, zet het Brabantse waterschap ook de stuwen hoger dan normaal en gaan vispassages dicht.

Vanwege de aanhoudende droogte hebben ook waterschappen in andere delen van Nederland verboden en beperkingen ingesteld. Zo werd een paar weken geleden het gebruik van oppervlaktewater verboden in delen van Gelderland, Overijssel en Drenthe. In heel Zeeland geldt sinds 25 juli een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.