Nieuws/Binnenland
1495135
Binnenland

Christelijke scholen hebben geen zin in het Wilhelmus

CDA-Kamerlid Michel Rog.

CDA-Kamerlid Michel Rog.

Den Haag - De christelijke basisscholen in ons land willen helemaal niet dat hun leerlingen verplicht het Wilhelmus leren of het Rijksmuseum bezoeken. Ruim 70 procent staat afwijzend tegenover deze bemoeienis met de onderwijsinhoud, terwijl dit wel in het regeerakkoord is opgenomen.

CDA-Kamerlid Michel Rog.

CDA-Kamerlid Michel Rog.

Van onze verslaggevers

Al tijdens de kabinetsformatie verzette de voorzitter van Verus, de organisatie die 4000 katholieke en protestants-christelijke scholen vertegenwoordigt, zich tegen het volkslied-idee van CDA-leider Buma. Nu blijkt uit een peiling onder 224 scholen van Verus dat de uiteindelijke verplichting niet op gejuich kan rekenen. Ook zien de schoolleiders een verplicht bezoek aan de Tweede Kamer niet zitten.

CDA-Kamerlid Rog ligt niet wakker van de gepeilde weerstand. „Voor ons is duidelijk dat kennis van de Nederlandse cultuur en tradities voor ieder kind van groot belang is. Het fundament van de samenleving wordt bijgebracht op school.”

’Meerderheid ziet het wél zitten’

Rog ziet dat vooral de verplichting de scholen tegen de borst stuit, en niet zo zeer het onderricht in nationale cultuur op zichzelf. Hij wijst erop dat een meerderheid van Nederland Wilhelmus-les wél ziet zitten. „We zijn een van de weinige landen waar kinderen het volkslied niet leren. Het is hartstikke mooi dat we straks een nieuwe generatie sporters hebben die op het podium of het veld staan en het Wilhelmus kunnen meezingen.”

Uit de peiling komt ook naar voren dat bijna zestig procent van de christelijke basisscholen niet meer regels wil van de te behalen doelen op het gebied van techniek en seksuele diversiteit.

Weerstand

In het voortgezet onderwijs zetten de christelijke scholen de hakken in het zand als het gaat om het in het regeerakkoord vastgelegde instemmingsrecht van medezeggenschapsraden over de begroting: 75% is het oneens met deze nieuwe maatregel. Ook het feit dat de inspectie scholen met de predicaten ’goed’ of ’excellent’ denkt aan te zetten tot verbetering, stuit bij 67% op weerstand.

De meest gewaardeerde regel (96% vóór) in het basisonderwijs is het verlengen van de maatregel om het contractueel gemakkelijker te maken voor leerkrachten om in te vallen in verband met ziekte.