Nieuws/Binnenland
1500505
Binnenland

Stad wil nijpend tekort snel oplossen

’Werkloze moet leraar worden’

Rotterdamse werklozen moeten worden opgeleid tot leraar, vindt onderwijswethouder De Langen.

Rotterdamse werklozen moeten worden opgeleid tot leraar, vindt onderwijswethouder De Langen.

ROTTERDAM - Rotterdamse werklozen moeten worden omgeschoold tot leraar om het tekort aan docenten op te vangen.

Rotterdamse werklozen moeten worden opgeleid tot leraar, vindt onderwijswethouder De Langen.

Rotterdamse werklozen moeten worden opgeleid tot leraar, vindt onderwijswethouder De Langen.

Dat laat wethouder Sven de Langen (Onderwijs) weten aan de Rotterdamse gemeenteraad. Zijn voorganger Hugo de Jonge luidde vorig jaar al de noodklok: als er niet snel iets gedaan wordt, dan is een op de tien klassen straks zonder leraar.

Volgens De Langen is het nog niet expliciet naar voren gekomen dat schoolbesturen onbevoegde leraren voor de klas zetten. Dat zou een gruwel zijn, want al jaren probeert het stadsbestuur het onderwijsniveau naar een hoger plan te tillen.

Tot op heden lijkt het tekort te worden opgevangen door het beschikbare personeel. „Er zijn signalen dat directeuren en intern begeleiders voor de klas staan of dat leraren extra werken op hun vrije dag.”

Een van de opties om het tekort aan docenten aan te vullen is werklozen voor de klas te zetten. „Het is interessant om uitkeringsgerechtigden te matchen met het onderwijsveld. Hierbij moet breed worden gekeken naar de inzet die nodig is op de scholen. Ook het vak van leraar is een optie.”

Wel is De Langen benieuwd of er voldoende geschikte kandidaten tussen zitten om het gat te vullen. „De uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet zuilen geen specifieke aanpak krijgen omdat naar verwachting in de bijstand onvoldoende potentieel aanwezig is om een dergelijke opleiding te kunnen volgen.”

„Slechts zes procent van het huidige bestand is hoger opgeleid. Het grootste deel daarvan is langdurig werkloos en beschikt niet over een relevante en actuele opleiding of werkervaring. Het overgrote deel van deze doelgroep beschikt dan ook niet over de kwalificaties om een dergelijk omscholingstrajecten met succes te kunnen afronden.”

Geschikte kandidaten mogen meedoen aan het zij-instromersproject van de gemeente. Rotterdam stelt voor twee jaar acht ton beschikbaar om tachtig mensen in te laten stromen in het onderwijs. Tijdens de opleiding krijgen ze dan gewoon salaris.

„We faciliteren schoolbesturen om tachtig zij-instromers aan te nemen. Per zij-instromer wordt vijfduizend euro per jaar beschikbaar gesteld voor maximaal twee jaar achtereen, de periode van opleiding, op voorwaarde dat de zij-instromers een salaris ontvangen gedurende de studieperiode.”

Een belangrijke financiële steun in de rug meent de wethouder, anders is instromen niet interessant. „Op deze manier stimuleren we dat extra leraren worden opgeleid.”