Nieuws/Binnenland
1503214247
Binnenland

Rutte gaat zich in Brussel hard maken voor strengere migratieregels

Premier Mark Rutte (VVD)

Premier Mark Rutte (VVD)

Den Haag - In een poging de migratiestroom naar Europa te beteugelen moeten de buitengrenzen van de EU beter worden bewaakt, dienen bestaande Europese regels beter te worden nageleefd door andere landen en zouden migranten die geen recht hebben op verblijf veel sneller moeten worden uitgezet. Dat is de inzet van premier Mark Rutte tijdens een EU-top die volgende maand plaatsvindt.

Premier Mark Rutte (VVD)

Premier Mark Rutte (VVD)

RTL Nieuws berichtte woensdag over een notitie waarin dat staat. Het document is ook in handen van De Telegraaf. „Het Europese migratiebeleid moet effectief en functioneel zijn”, zo luidt de tekst in het document dat ter voorbereiding is gestuurd aan de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari. De inzet van Nederland op de top is dat het huidige beleid en bestaande migratie-afspraken veel beter moeten worden nageleefd.

Dublin-akkoord

Zo wordt verwezen naar het zogeheten Dublin-akkoord. Dat akkoord had als doel te voorkomen dat asielzoekers hoppend door Europa trekken. Migranten moeten volgens die bepaling hun aanvraag afwachten in het Europese land waar ze als eerste aankomen. Maar veel EU-landen trekken zich daar niets van aan. Nederland wil naleving van die regels afstoffen, zo blijkt. „Over de hele linie moet op verschillende vlakken vooruitgang worden geboekt om tot een gecoördineerd, evenwichtig en duurzaam migratiebeleid te komen.”

Daarnaast wil Rutte meer geld beschikbaar maken voor het bewaken van de buitengrenzen van de EU. Dat kan gebeuren door de inzet van Frontex (het Europees grens- en kustwachtagentschap) uit te breiden. Ook zouden proefprojecten moeten worden opgestart met asielprocedures aan diezelfde buitengrenzen. Door daar al te bepalen of iemand binnen de EU recht heeft op asiel (of niet) zouden migranten bij aankomst duidelijkheid moeten krijgen over een eventuele terugreis naar het land van herkomst (of een doorreis naar Europa).

Ook zet Nederland ook verder in op samenwerkingsafspraken met andere landen buiten de EU. „Tegen de achtergrond van toenemende wereldwijde bevolkingsgroei, instabiliteit en langdurige conflicten, klimaatverandering en geopolitieke en economische machtsverschuivingen, moeten we de samenwerking met derde landen intensiveren”, staat in het document. Een van de plannen die Rutte zal voorstellen is het maken van een ’verdere langdurige, effectieve en constructieve samenwerking op het gebied van migratie met Turkije’.

Rutte beloofde eigen partij een hardere aanpak

Premier Rutte heeft vorig jaar zijn eigen VVD moeten beloven om werk te maken van een lagere asielinstroom en drong vervolgens aan op een nieuwe EU-top. Rutte zei eerder al tegen De Telegraaf dat het doel is om ’op alle vlakken waar Europa iets kan doen voortgang te boeken’. „Dat kan door gezamenlijk niet-legale migratie uit Afrika terug te dringen, de Westelijke Balkanroute te sluiten en door te zorgen dat de Dublinregels functioneren.”

Tot nu toe blijven de instroomcijfers echter significant hoog. Dinsdag meldde De Telegraaf bovendien dat Nederland een nieuwe asielcrisis kan verwachten. De 51.000 opvangplekken die opvangorganisatie COA begin dit jaar nodig heeft, zijn er bij lange na niet. Eind dit jaar zijn er volgens nieuwe berekeningen zelfs 75.500 plaatsen nodig. Eerdere maatregelen van het kabinet om de instroom te beperken (zoals de nareisbeperking) werden onderuit gehaald door rechters, onder andere omdat die tegen EU-regels indruisen.