Nieuws/Binnenland
1506203
Binnenland

VVD en CDA: niet vooruitlopen op Lelystad Airport

DEN HAAG - VVD en CDA vinden dat niet vooruit moet worden gelopen op een mogelijk uitstel van de geplande opening van Lelystad Airport. Kamerlid Eppo Bruins van coalitiegenoot ChristenUnie zei vrijdag dat de kans aanzienlijk is dat zijn partij in de Tweede Kamer voor uitstel van de opening van Lelystad Airport in 2019 zal stemmen.

„Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, aldus Bruins. Zijn fractie hakt in februari de knoop door als er meer duidelijkheid is over onder meer de hinder van lage aanvliegroutes. Hij zegt dat het „uiteindelijk logisch zou kunnen zijn” om de opening uit te stellen totdat meer duidelijk is over de herindeling van het gehele luchtruim. Dat is tussen 2019 en 2021.

Maar CDA en VVD vinden het te vroeg om een voorschot te nemen op het standpunt. „Voor het CDA geldt dat wij het advies van de MER-commissie zeer zwaar zullen laten wegen en deze ook zullen afwachten samen met het standpunt van de minister hierover. Voordat we op de feiten vooruit gaan lopen”, aldus Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch.

’Ei leggen’

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra: „Het belang van luchtvaart voor Nederland is groot. Schiphol en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een broedende kip over tijdspad, aanvliegroutes en aantallen moet je niet storen. Pas als de resultaten van de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei.”

Volgens Kamerlid Jan Paternotte van D66 is wat Bruins zegt „niet zoveel anders” dan wat zijn partij en de ChristenUnie ook al in december hebben gezegd. „Hij geeft aan te willen oordelen over opening in februari, net als wij. Voor die tijd vragen wij ons af of opening in 2019 überhaupt realistisch is: alle voorbereidingen zijn enorm vertraagd door het foutenfestival in de MER.”

’Zorgvuldigheid besluit Lelystad voorop’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat voor minister Cora van Nieuwenhuizen zorgvuldige besluitvorming over de opening van Lelystad Airport voorop staat. Het ministerie reageert daarmee op uitspraken van Kamerlid Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie.

Bruins zei dat de kans groot is dat zijn partij gaat stemmen voor uitstel van de geplande opening in april 2019. „Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, aldus het Kamerlid.

’Wordt aan gewerkt’

„Voor de kerst heeft de minister aangegeven dat voor haar voorop staat dat de besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat we eerst alle informatie op een rij moeten hebben”, aldus het ministerie. „Daaraan wordt nu gewerkt. Zoals eerder aangegeven verwachten we begin februari alle informatie te hebben zodat de minister een gedegen besluit kan nemen.”

Minister Van Nieuwenhuizen zei in december bij de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te willen blijven en zich hiervoor „100 procent” in te zetten.