Nieuws/Binnenland
1506457714
Binnenland

Nog niet optimistisch over milder verloop omicron

Coronaminister Kuipers wil niet vooruit lopen op mogelijke versoepelingen

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, arriveert voor de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet Rutte-IV in de Rolzaal op het Binnenhof.

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, arriveert voor de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet Rutte-IV in de Rolzaal op het Binnenhof.

DEN HAAG - De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers is er nog niet gerust op dat de druk op de zorg snel zal afnemen, als blijkt dat de omicronvariant van het coronavirus mensen minder ernstig ziek maakt dan de vorige virusvarianten. Op mogelijke versoepelingen van de huidige lockdown wil Kuipers niet vooruit lopen, zei hij dinsdag na afloop van een kabinetsoverleg over de coronasituatie, maar het verloop van de pandemie in landen om ons heen stemt hem nog niet hoopvol.

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, arriveert voor de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet Rutte-IV in de Rolzaal op het Binnenhof.

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, arriveert voor de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet Rutte-IV in de Rolzaal op het Binnenhof.

Sommige mensen, onder wie OMT-lid Marc Bonten, wijzen naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Daar liggen minder mensen met Covid op de intensive care. Kuipers denkt niet dat de ervaringen in die landen een voorbode zijn voor een kentering in de pandemie hier, en de gevolgen ervan voor de zorg en de samenleving.

Kuipers wijst erop dat in het Verenigd Koninkrijk weliswaar minder mensen op de ic liggen, maar het aantal ziekenhuisopnames daar wel „ontzettend hoog” is. Een dergelijke toename in Nederland zou „echt tot ontwrichting in de zorg” leiden. Kuipers merkt op dat de transplantatiezorg in Engeland vorig jaar negen maanden stil lag.

Ook het aantal „besmettelijke personen” dat thuis in quarantaine zit, ligt erg hoog. Dat kan breder in de maatschappij „ontwrichtend” werken, aldus de minister.

Vrijdag besluit het kabinet hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Kuipers wilde nog niet zeggen of er dan ook een persconferentie gehouden wordt, zoals onder de vorige coronaminister Hugo de Jonge altijd gebeurde. Woensdag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen, hun advies gaat vervolgens naar het kabinet.