Nieuws/Binnenland
1516353
Binnenland

Waterschappen zetten zich schrap

DEN HAAG - De waterschappen hebben tal van maatregelen getroffen tegen het wassende water van de Rijn, Maas en IJssel. De waterstand van de Rijn bij Lobith is dinsdag gestegen naar 14,52 meter, circa 30 centimeter hoger dan eerder verwacht. Die waterhoogte kan woensdag zelfs oplopen naar 14,70 meter, blijkt uit het waterbericht van dinsdag. Dat kan ook 10 centimeter meer of minder zijn.

Volgens de Unie van Waterschappen komt dat peil maar eens in de vijf jaar voor. De betrokken waterschappen hebben zich allemaal gewapend tegen het aanzwellende water.

Maatregelen per waterschap:

  • Waterschap Rivierenland heeft de doorgangen in de waterkering Grotestraat en Lage Markt in Nijmegen en de Waterpoort in Woudrichem gesloten. Verder worden extra inspecties uitgevoerd.
  • Waterschap Vallei en Veluwe handhaaft de dagelijks inspectierondes op de dijken. Ook zorgt het waterschap ervoor dat overtollig water vanuit de IJssel en de Nederrijn de uiterwaarden in kan stromen. Er worden verder voorbereidingen getroffen voor de mogelijke inzet van de nieuwe hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.
  • Waterschap Rijn en IJssel heeft het toezicht op de dijken verscherpt en enkele doorgangen in dijken gesloten. Voorts is schade aan kades hersteld.
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vrijwillige dijkwachters ingeschakeld om de Vechtdijken te inspecteren. De dijken bij de IJssel worden eveneens nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder waren er al zandzakken geplaatst en werd de waterkering Kampen-Midden opgezet.

’Maaswater daalt’

Waterschap Limburg meldt dat het Maaswater daalt. Pompen worden weggehaald, evenals demontabele keringen en coupures. Het materiaal gaat weer terug naar de hoogwaterloodsen. Volgens Rein Dupont van het waterschap heeft het hoogwater nergens tot problemen heeft geleid. „Onze hoogwaterbeschermingsmaatregelen hebben het gewenste effect gehad.”

De hoogwaterpiek op de Maas is voorbij, bevestigt Rijkswaterstaat. De waterstand daalt en de komende dagen worden de stuwen op de regenrivier weer in gebruik genomen.