Nieuws/Binnenland
1520343467
Binnenland

Kabinet mikt op eerder sluiten cafés en winkels

Catshuisoverleg klaar, nog geen overeenstemming over sluiten scholen

Demissionair premier Mark Rutte arriveert donderdag bij het Catshuis voor beraad de coronamaatregelen.

Demissionair premier Mark Rutte arriveert donderdag bij het Catshuis voor beraad de coronamaatregelen.

Den Haag - Het kabinet is er nog niet uit gekomen of het de scholen al dan niet moet sluiten om de coronabesmettingen te keren. Tijdens het overleg in het Catshuis lijken de meest betrokken ministers wel akkoord met vroegere sluitingstijden voor niet-essentiële sectoren.

Demissionair premier Mark Rutte arriveert donderdag bij het Catshuis voor beraad de coronamaatregelen.

Demissionair premier Mark Rutte arriveert donderdag bij het Catshuis voor beraad de coronamaatregelen.

Het OMT heeft volgens betrokkenen geadviseerd om alle sectoren die geen eerste levensbehoeftes bedienen van 5 uur ’s middags tot 5 uur ’s ochtends te sluiten. De beperkte openingstijden zouden moeten gelden voor cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea en niet-essentiële winkels als kleding- en meubelzaken. Ook voor niet-essentiële dienstverleners als kappers en dierentuinen gaat die beperking op, als het aan het adviesorgaan van de overheid ligt. Hierover lijkt bij de meest betrokken bewindslieden geen onenigheid.

Het OMT wil het basis- en voortgezet onderwijs open houden, gezien het wetenschappelijk bewijs voor de schade die sluiting voor de ontwikkeling van kinderen zou betekenen. Tegelijkertijd erkent het OMT dat de meeste besmettingen plaatsvinden bij basisschoolkinderen en hun ouders.

Voor het kabinet is het dan ook de belangrijkste vraag of de scholen een tijdje dicht moeten. Tijdens het overleg in het Catshuis is de vraag volgens een aanwezige onbeantwoord gebleven, ook omdat van sommige maatregelen de effecten nog moeten worden doorgerekend.

Behalve OMT-voorzitter Jaap van Dissel gaf beddenplanners Ernst Kuipers een presentatie over de druk op de ziekenhuizen, en met name de capaciteit van de intensive cares. Daarna is er volgens een betrokkene een ’rustige discussie’ geweest over de opties.

OMT ’hopeloos verdeeld’

Het OMT was volgens een lid tijdens de vergadering van woensdagavond ’hopeloos verdeeld’ over het al dan niet sluiten van de scholen. Zo was er de ic-baas Diederik Gommers, die een strenge lockdown wil inclusief gesloten scholen. En het deel dat de scholen koste wat kost open wil houden. Uiteindelijk is het adviesorgaan bij z’n advies gebleven om het onderwijs open te houden en meer te focussen op waar de besmettingen zitten.

Binnen het OMT neemt intussen de onvrede toe over de verdeeldheid. Het maakt volgens een OMT-lid de adviezen minder overtuigend richting het kabinet.

Vrijdagochtend vergadert het kabinet in wisselende samenstellingen verder over de te nemen maatregelen. Want of die er moeten komen, is inmiddels niet meer de vraag, zo zei zorgminister Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg.

„Dat er maatregelen nodig zijn, en dat die stevig zullen zijn, staat buiten kijf. De ziekenhuizen houden het niet meer vol. De verpleeghuizen houden het niet meer vol. De thuiszorg houdt het niet meer vol. Mogelijk zien we volgende week dat het huidige maatregelenpakket helpt, maar waarschijnlijk is het te weinig.”

Avondklok

Of het eerder sluiten van niet-essentiële sectoren de kentering teweegbrengt in de coronacijfers, was ook in het Catshuis dé vraag. Om het aantal besmettingen echt naar beneden te brengen, helpt het sluiten van scholen flink. Verder is het palet van maatregelen niet heel uitgebreid. De avondklok kan op korte termijn niet worden ingevoerd, aangezien het kabinet die uit de wet heeft gehaald, in de veronderstelling dat die niet meer nodig was.

Over het verder versoberen van het advies voor bezoek thuis, zou eveneens nog discussie zijn. Vrijdag neemt het kabinet een besluit over te nemen maatregelen, in de avond gevolgd door een persconferentie door premier Rutte en De Jonge.

Afschalen zorg

Minister De Jonge meldde verder dat er momenteel 530 coronapatiënten op de intensive care liggen. Op de gewone verpleegafdelingen liggen nog 2030 coronapatiënten. Het is onvermijdelijk dat de ziekenhuizen de acute planbare zorg, die eigenlijk binnen zes weken moet plaatsvinden, afschalen.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg vroeg De Jonge woensdag om de zogenoemde fase 2D af te kondigen, waarbij kritieke zorg zoals chemotherapie of niertransplantaties moeten worden afgeschaald. De Jonge neemt daar donderdag een besluit over.