Nieuws/Binnenland
1528215649
Binnenland

’Stemmen vanaf zestien jaar blijft de inzet’

Den Haag - De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) legt zich niet neer bij het voorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) om jongeren onder de 18 jaar alleen maar meer politieke inspraak te geven via burgerinitiatieven. Het adviesorgaan hoopt nog altijd dat stemmen vanaf 16 jaar mogelijk wordt. „Wij zullen daarop blijven hameren”, zegt ROB-voorzitter Polman.

Ollongren kondigde woensdag aan dat jongeren vanaf hun zestiende burgerinitiatieven kunnen steunen, waardoor ze onderwerpen in de Tweede Kamer kunnen agenderen. Het is een teleurstelling voor de ROB, een belangrijk adviesorgaan van het parlement en het kabinet.

Koudwatervrees

De hoop was juist dat de minister gehoor zou geven aan de oproep om jongeren al vanaf hun zestiende te laten stemmen. Op die manier worden jongeren veel beter warm gemaakt voor de politiek, luidt een van de argumenten. Ollongren wil er niet aan. Volgens Polman is er wellicht sprake van ’koudwatervrees’. „Maar ons advies staat nog altijd als een huis. Misschien wordt het onderdeel van verkiezingsprogramma’s in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar.”

De minister kondigde woensdag veranderingen in het stelsel aan. Straks kan de kiezer een stem uitbrengen op een partij of op één kandidaat van die partij. „Door de kiezer de mogelijkheid te geven een stem uit te brengen op een partij of op een kandidaat krijgt hij of zij meer invloed op wie er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer komt”, redeneert de D66-bewindsvrouw.

Terugzendrecht

Het kabinet stelt bovendien voor om de Eerste Kamer ’terugzendrecht’ te geven. Hiermee krijgt de senaat naast de bevoegdheid om een wetsvoorstel te verwerpen, ook de mogelijkheid om wijzigingen in een wetsvoorstel voor te stellen aan de Tweede Kamer.

De veranderingen komen voort uit adviezen van de staatscommissie-Remkes over vernieuwing van het parlementaire stelsel. De meest in het oog springende adviezen zijn door het kabinet geparkeerd of afgewezen. Zo durft Ollongren haar vingers niet te branden aan het geadviseerde bindend correctief referendum of een gekozen formateur. Remkes zegt in een reactie te begrijpen dat de minister in de huidige politieke constellatie ’niet verder kon komen’.