Nieuws/Binnenland
1559323
Binnenland

Geen ernstige ziekte meer, wel onbegrip

Frustraties op werkvloer bij ex-kankerpatiënten

Utrecht - Werkgevers en leidinggevenden hebben niet of nauwelijks begrip voor personeelsleden die late effecten ondervinden van een ernstige ziekte zoals kanker, waarvan ze hersteld of genezen zijn.

De ’baas en de chef’ krijgen het rapportcijfer 5,4 van ruim 3600 voormalige kankerpatiënten, die deelnamen aan een onderzoek over terugkeer naar de eigen werkkring. De enquête werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Veel van kanker teruggekeerde werknemers voelen zich gedegradeerd en daardoor minderwaardig. „Mijn buitenkant ziet er weliswaar gezond uit”, zegt een ex-patiënt, „maar van binnen is er nog veel te helen. Dat begrijpt bepaald niet iedereen en dat levert soms ongemakkelijke situaties op.”

Naaste collega’s

Bijna 57 procent van de ondervraagde ex-patiënten met ’late gevolgen’ van ziekte en behandeling zegt onbegrip op de werkvloer te ervaren, ook bij naaste collega’s. Zij hebben het gevoel dat werkgevers een gesprek hierover uit de weg gaan. „Nooit heb ik er met mijn werkgever een gesprek over kunnen voeren”, licht een voormalige kankerpatiënt toe. „Ik zou dat wel willen, maar het onderwerp werd categorisch gemeden.”

Ruim 88 procent van de in het arbeidsproces teruggekeerde voormalige kankerpatiënten kampt vijf jaar na de medische behandelingen nog met vermoeidheid, een verminderde conditie (69 procent), en/of moeilijkheden met concentratie of geheugen (resp. 63 en 57 procent). Ook heeft een op de drie ex-patiënten in meer of mindere last van zenuwpijnen (neuropathie, vaak in handen of voeten).

Geen begrip

Mensen die zich door late ziektegevolgen beperkt voelen op het werk zoeken dikwijls psychosociale hulp en sluiten zich meer af voor mensen die geen begrip tonen.

NFK is daarom een campagne begonnen om maatschappelijk meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van kanker. Bij jaarlijks 30.000 tot 40.000 werknemers wordt de diagnose kanker gesteld. Zestig tot 90 procent van hen wil binnen anderhalf jaar het werk weer hervatten.

Opvallend is dat ex-kankerpatiënten die onbegrip ervaren op het werk meer emotionele klachten hebben zoals angst, depressieve gevoelens en stress. Ze praten er minder over met collega’s en weten niet goed (25 procent) hoe met dit gebrek aan compassie om te gaan.