Nieuws/Binnenland
1567509167
Binnenland

Dragen mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

AMSTERDAM - Het dragen van een mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. De veiligheidsregio’s benadrukken dat het geen vervanging is van de anderhalvemetermaatregel.

In Amsterdam gaat het om vijf locaties, waaronder de Wallen en de Kalverstraat. De maatregel gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder. Amsterdam start snel met verschillende vormen van communicatie gericht op bewoners, ondernemers en bezoekers. Vanaf dinsdag worden borden geplaatst in de aangewezen gebieden en worden de winkeliers van postermateriaal voorzien.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten. Ook op de Nieuwendijk en de markten in de Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45 moeten bezoekers een mondkapje gaan dragen.

Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Gebieden Rotterdam

In Rotterdam gaat het om winkelgebieden zoals de Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel in het centrum. Ook op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein moeten niet medische mondkapjes worden gedragen. De veiligheidsregio zegt het te onderzoeken voor overdekte winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof. De maatregel geldt van 06:00 tot en met 22:00 uur. Op de markten geldt het alleen op marktdagen.

„Op de locaties worden op woensdag 5 augustus mondkapjes uitgedeeld, om mensen zoveel mogelijk te ondersteunen in het opvolgen van deze maatregel. Mensen die de maatregelen niet opvolgen worden hierop aangesproken. Dit kan leiden tot het verzoek het gebied te verlaten of een boete”, aldus de veiligheidsregio Rotterdam.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, eveneens voorzitter van de veiligheidsregio, is in zijn nopjes met de pilot. „In afwachting van de landelijke kaders, zijn regionaal al voorbereidingen getroffen voor deze maatregel. Mondkapjes kunnen in mijn ogen de urgentie op sommige plaatsen vergroten, naast de gouden regel van 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen en handhaving. We staan klaar om de pilot in gang te zetten en hopen dat het mensen helpt om op een veilige manier te verblijven in de stad en voldoende afstand te houden tot elkaar.”

Regio Haaglanden

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, laat weten dat in de regio Haaglanden er op dit moment geen aanvullende verplichting komt tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Hij roept wel op om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. „Een groot deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: feestjes, verjaardagen en andere bijeenkomsten, zoals het komende Offerfeest. We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het blijft belangrijk om te allen tijde aan de maatregelen te voldoen om een tweede golf van het coronavirus te voorkomen. Houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Is het druk, bijvoorbeeld op het strand of in een winkelstraat, kom op een later moment terug.”

In de regio Haaglanden worden komende weken extra publiekscampagnes ontwikkeld, wordt onverminderd ingezet op crowdmanagement in drukke gebieden en wordt overlegd met studentenorganisaties over de start van het nieuwe studiejaar.

Geen nationale verplichting

Woensdag werd nog duidelijk dat het kabinet geen nationale mondkapjesplicht wil. Het kabinet gaf de voorzitters van de veiligheidsregio’s wel de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen om via beïnvloeding van gedrag de drukte van toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren te beperken. Het gaat om situaties waarbij de huidige regels en maatregelen onder druk staan.

De veiligheidsregio’s zien vooralsnog geen reden de mondkapjesverplichting in te voeren bij inrichtingen waarvoor al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. In deze inrichtingen is sprake van placering en een grote mate van regulering (reserveren, doseren, begeleiden). „Het verplicht stellen van het mondkapje komt bovenop de maatregelen die Amsterdam al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten. Voor de hele veiligheidsregio geldt nog altijd dat de 1,5 meter nageleefd moet worden. Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.”