Nieuws/Binnenland
1595669823
Binnenland

D66-minister Weerwind wil af van ’genderspecifieke termen’ als raadsheer en goede huisvader

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)

Den Haag - Wetteksten moeten worden gezuiverd van ’genderspecifieke termen’ waarover critici mogelijk kunnen vallen. Daarom wil D66-minister Weerwind (Rechtsbescherming) af van woorden als ’raadsheer, goede huisvader en scheidsman’, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)

In een poging wetten genderneutraal te maken, wil Weerwind met een rode pen door wetten. De bewindsman heeft onder meer het Burgerlijk Wetboek onder de loep genomen om ’genderspecifieke termen’ daaruit te vissen. Dat had de minister eerder toegezegd aan de Kamer, na een verzoek van D66-Kamerlid Van Ginneken. Bovendien wil de bewindsman een transgender aanduiden als ’ouder uit wie een kind is geboren’, in plaats van vader of moeder.

Zo valt hem op dat het regelmatig gaat over een ’vader’ en ’moeder’. De minister vindt het niet ’proportioneel’ om die termen helemaal te schrappen en te veranderen in het genderneutrale ’ouder’, maar komt transgenders die daar last van hebben toch tegemoet. „Ik heb daarom een aanpassing van het Besluit Burgerlijke Stand 1994 voorbereid, op grond waarvan de transgender man uit wie het kind is geboren in de geboorteakte van het kind zou kunnen worden aangeduid als ‘ouder uit wie het kind is geboren’.”

’X’

Daar blijft het niet bij. Weerwind houdt rekening met de mogelijkheid dat zonder rechterlijke tussenkomst de vermelding van het geslacht in hun geboorteakte kan worden veranderd in ‘X’, omdat door Van Ginneken een initiatiefwet is ingediend om dat voor elkaar te krijgen. Bovendien onderzoekt de bewindsman of wettelijke aanduidingen zoals ‘zwangere werkneemster’ moeten worden aangepast.

Weerwind noemt het Burgerlijk Wetboek door sommige mannelijke aanduidingen ’niet meer van deze tijd’. Hij valt over ’scheidsmannen, raadsheer en goede huisvader’. De minister wil de wet wijzigen om zulke termen te schrappen, al erkent hij dat zoiets veel werk kost. „Wijziging van het begrip raadsheer behelst dan ook een uitgebreide wetgevingsoperatie, met potentieel grote gevolgen voor de rechtspraktijk. Ik ga hierover in gesprek met de rechtspraak.”

’Hij of hem’

De minister vindt het bovendien niet kunnen dat in wetten ’hij’ of ’hem’ staat als het bijvoorbeeld over een rechter gaat. Weerwind wil dat daar bij het opstellen van nieuwe wetsteksten nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden. „Het is mogelijk dat personen van andere seksen dan het mannelijke deze verwijzingen als niet-passend en niet-inclusief kunnen ervaren. Dat nieuwe wetten genderneutraal geformuleerd moeten worden, staat vast.”

Weerwind komt met een flinke lijst termen waarover hij is gevallen tijdens die inventarisatie. „In Nederlandse wet- en regelgeving komen verwijzingen naar het mannelijke of vrouwelijke geslacht van personen veelvuldig voor”, concludeert de D66-minister. „Dit terwijl er ook personen zijn die hun gender noch als mannelijk noch als vrouwelijk beleven (non-binair).”