Nieuws/Binnenland
1599726607
Binnenland

Noodbevel tegen meenemen giertanks

Politie grijpt in bij boerenprotest voor provinciehuis Zwolle

ZWOLLE - De politie is donderdag rond het middaguur bezig de weg voor het provinciehuis in Zwolle vrij te maken bij een demonstratie van boeren. Op livebeelden is te zien dat een shovel tractoren aan de kant dringt.

De politie heeft drie mensen opgepakt. Twee van hen voldeden volgens de politie niet aan een vordering en de derde zou zich schuldig hebben gemaakt aan belediging. Twee arrestanten zijn volgens de politie alweer vrijgelaten. Meer arrestaties sluit de politie niet uit, aldus een woordvoerder.

De politie roept op dat boeren de tractoren aan de achterzijde van het provinciehuis moeten zetten. Doen ze dit niet, dan volgt verwijdering, desnoods met geweld. In grote getale wordt het provinciehuis door de politie afgeschermd.

Volgens actievoerder Rutger van Lier zijn nog honderden tractoren onderweg naar Zwolle. Ze gaan demonstreren tegen het opleggen van dwangsommen aan zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die stikstof uitstoten en daar geen natuurvergunning voor hebben. Eerst hadden ze die vergunning niet nodig en volstond een melding. Dat veranderde echter door de uitspraak die de Raad van State in 2019 deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is dit probleem voor veel bedrijven nog altijd niet opgelost.

Overijssel wil zelf eigenlijk helemaal niet handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. De rechter bepaalde eind november echter dat de provincie tot handhaving verplicht is. Veel boerenbedrijven zouden de dwangsommen niet kunnen betalen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

’Precies gedaan wat overheid vroeg’

„Ze hebben precies gedaan wat de overheid van ze vroeg”, zegt Van Lier. Boeren vragen zich volgens hem af wat zij fout gedaan zouden hebben. „Het is alsof je een huis koopt waar later geen woonbestemming op blijkt te zitten”, vervolgt hij. Volgens hem zou de provincie ondanks de rechterlijke uitspraak de PAS-melders niet moeten aanpakken. „We moeten niet regels boven mensen stellen. Provinciebestuurders kunnen ook zeggen: dit is de wereld op zijn kop, Den Haag moet een oplossing zoeken, of we gaan zelf een oplossing zoeken.”

Aan die oplossing wordt in Den Haag al een tijd naarstig gewerkt. Het kabinet wil de PAS-melders alsnog aan een vergunning helpen. Een van de moeilijkheden is dat daarvoor genoeg ’stikstofruimte’ moet worden gevonden.

Tekst gaat verder onder de tweets

Noodbevel

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle heeft de demonstrerende boeren verboden om giertanks of meststrooiers mee te nemen naar Zwolle. In een noodbevel verbiedt hij de boeren bovendien om te komen met (landbouw)voertuigen, aanhangers, werktuigen, voorwerpen, stoffen of goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de veiligheid in het voor de demonstratie aangegeven gebied. Het noodbevel geldt tot 02.00 uur vrijdagmorgen.

Op sociale media stonden volgens de burgemeester oproepen „om het te laten regenen in Zwolle.” Politie en gemeente hebben informatie dat dat zou duiden op het meebrengen van giertanks of meststrooiers naar de Overijsselse hoofdstad. „Dat kan tot ernstige wanordelijkheden en grote schade leiden”, aldus Snijders.