Nieuws/Binnenland
1600915871
Binnenland

Soms wel 100 euro minder per maand

Amsterdam verlaagt huur 1000 huishoudens

Nieuwbouw Amsterdam

Nieuwbouw Amsterdam

Amsterdam - In totaal duizend Amsterdamse huishoudens met een sociale huurwoning van een woningcorporatie krijgen dit jaar een structurele huurverlaging van hun corporatie.

Nieuwbouw Amsterdam

Nieuwbouw Amsterdam

Daarnaast is voor driehonderd huishoudens de huur bevroren, zo meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Het gaat om huishoudens die de afgelopen drie jaar een inkomen hadden van 120% van het wettelijk sociaal minimum of lager en een huur boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Ook gaat het specifiek om huurders die een sociale huurwoning huren van een Amsterdamse woningcorporatie. De huurverlaging kan oplopen tot meer dan 100 euro per maand.

In de voorgaande drie jaar verlaagden de corporaties de huren al 6300 keer. Opgeteld hebben de corporaties nu circa 7300 keer huurverlaging toegekend.

Deze nieuwe ronde van huurverlaging en bevriezing is het gevolg van afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.

De komende drie jaar wordt steeds opnieuw bekeken welke groep huurders voor structurele huurverlaging in aanmerking komt.

Het Rijk draagt bij aan de betaalbaarheid van sociale huur via de huurtoeslag. Maar ook dan zijn voor honderden Amsterdamse huishoudens de woonlasten in verhouding tot het actuele inkomen te hoog, zo wordt gesteld door AFVW. „Als je te duur huurt voor je huidige inkomen, is ook de huurtoeslag ontoereikend.”

AFVW-directeur Egbert de Vries: „Regelmatig blijkt dat de woning verkregen is op een moment dat huurders nog een hoger inkomen hadden. Door allerlei redenen is dat niet meer het geval. We willen zorgen dat deze mensen hun huur kunnen blijven betalen. En tegelijkertijd kijken we in bepaalde gevallen ook of de woning nog past bij het huishouden en of we een beter passende en goedkopere woning kunnen aanbieden.”

De corporaties checken welke woningen een huur hebben boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Dit is de grens waarbij je maximaal gebruik maakt van huurtoeslag. Alles wat daar nog bovenop komt aan huur, wordt extra gevoeld in de portemonnee. De gemeente checkt de adressen met de gegevens over huishoudens die drie jaar lang 120% van het wettelijk sociaal minimum of minder inkomen hadden.