Nieuws/Binnenland
1607190869
Binnenland

Ombudsman hekelt OR Amsterdamse brandweer

Het conflict lag vooral in de dubbele moraal die momenteel binnen het korps heerst.

Het conflict lag vooral in de dubbele moraal die momenteel binnen het korps heerst.

AMSTERDAM - De rol van de ondernemingsraad bij de Amsterdamse brandweer moet drastisch anders, oordeelt de Gemeentelijke Ombudsman in een zojuist openbaar geworden rapport. Het jarenlang durende conflict tussen leiding en spuitgasten bij de Amsterdamse brandweer komt mede door de medezeggenschap, die niet voldoende zou meewerken om het geschil uit de weg te ruimen.

Het conflict lag vooral in de dubbele moraal die momenteel binnen het korps heerst.

Het conflict lag vooral in de dubbele moraal die momenteel binnen het korps heerst.

Ombudsman Arre Zuurmond nam in oktober 2018 een klacht in behandeling over formuleringen van brandweercommandant Leen Schaap. Deze sprak zich in diverse media uit over discriminatie, racisme en vrouwonvriendelijkheid binnen het korps. ’Onbetamelijk voor een ambtenaar in functie’, oordeelde voormalig-brandweerofficier Mart van Troost die namens een verenigde groep oudgediende naar de ombudsman toog.

Deze verwerpt de klacht over de brandweercommandant en oordeelt dat de overkoepelende veiligheidsregio „op 6 juni 2018 de bij haar ingediende klacht naar behoren en afdoende behandelde.”

Vervolgens heeft de ombudsman eigenhandig dieper naar de materie gekeken. Daarmee doet Zuurmond voor een deel het werk dat oud-landmachtgeneraal Peter van Uhm eind vorig jaar deed. Van Uhm rondde op 19 december 2018 een dik rapport af in opdracht van burgemeester Femke Halsema, dat momenteel geldt als leidraad voor het heden en de toekomst van de Amsterdamse brandweer.

Herstellen vertrouwen

Van Uhm stelde dat de belangrijkste verandermaatregel moet zijn het herstellen van het vertrouwen tussen de korpsleiding, de OR en de professionele brandweerlieden. Er moet balans komen tussen begrenzen en sanctioneren aan de ene kant en verbinding maken aan de andere kant.

Gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond gooit daar nu zijn eigen visie overheen. Hoewel zijn advies niet bindend is, nemen gemeentes dit soort aanbevelingen wel vaak over. Zuurmond haalt vooral uit naar de ondernemingsraad.

In de optiek van Zuurmond zorgt deze binnen de brandweer voor verstoring van het proces. De OR zou te star zijn en zich keer op keer vooral achter de ’bestaande arbeidsvoorwaarden’ verschuilen. „Samenwerking met vrijwilligers wordt zichtbaar afgehouden; en ook het knelpunt, het structurele tekort aan duikers, wordt voortdurend en enkel vanuit de bestaande situatie en rechten bekeken (duiker moet brandwacht zijn)”, zo valt in het rapport te lezen.

De ombudsman gaat in zijn rapport niet in op hoe die medezeggenschap er dan wel uit moet zien.