Nieuws/Binnenland
1612245631
Binnenland

Weer slecht nieuws voor automobilisten

Vertraging wegprojecten door stikstofcrisis

Knooppunt Hoevelaken is een van de snelwegprojecten die vertraging oploopt door de stikstofcrisis.

Knooppunt Hoevelaken is een van de snelwegprojecten die vertraging oploopt door de stikstofcrisis.

DEN HAAG - Het kabinet heeft opnieuw slecht nieuws voor automobilisten: de aanpak van fileknelpunten loopt forse vertraging op door de stikstofcrisis. Dat blijkt uit een inventarisatie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Knooppunt Hoevelaken is een van de snelwegprojecten die vertraging oploopt door de stikstofcrisis.

Knooppunt Hoevelaken is een van de snelwegprojecten die vertraging oploopt door de stikstofcrisis.

Tal van grote wegprojecten zijn in de problemen gekomen door de uitspraak van de Raad van State rond stikstof. Vooral projecten waar bijna de schop in de grond zou gaan lopen vertraging op. „Daarnaast is er een kans dat er enkele projecten zijn die in hun huidige vorm geen doorgang kunnen vinden als gevolg van stikstof”, laat de VVD-bewindsvrouw weten. Daar moet later meer duidelijkheid over komen. „Vooral in de buurt van Natura2000-gebieden is het lastig om stikstofmaatregelen te nemen.”

Voor automobilisten betekent dat op veel plekken in het land langer fileleed. De overheid krijgt te maken met vertragingskosten en extra uitgaven voor allerlei natuurmaatregelen. Van Nieuwenhuizen: „Dat kan voor grote projecten aanzienlijk zijn en in totaal tientallen miljoenen euro’s bedragen.”

Bij wegprojecten voor de verre toekomst zijn de gevolgen mogelijk minder groot. Hier is nog meer tijd om bij het maken van plannen rekening te houden met het stikstofspook. Voor deze projecten zijn de gevolgen nog niet duidelijk. Het gaan onder andere om de aanpak van het Rottepolderplein en het beruchte fileknelpunt op de A4 tussen Burgerveen en Leiderdorp.

Wegen

Dit zijn de snelwegprojecten waar Rijkswaterstaat vertraging verwacht door de stikstofcrisis:

- Aanpak A12/A15 (0-1 jaar vertraging)

-Verbreding Ring Utrecht (1-3 jaar vertraging)

-A27 Houten-Hooipolder (0-1 jaar vertraging)

-Knooppunt Hoevelaken (1-3 jaar vertraging)

-A6 Almere-Lelystad (1-3 jaar vertraging)

-Knooppunt Zaarderheiken (0-1 jaar vertraging)

-Rijksweg N35 Nijverdal-Wierden (1-3 jaar vertraging)

-A58 Eindhoven-Tilburg (1-3 jaar)

-A58 Annabosch-Galder (3-5 jaar)

Spoor en waterveiligheid

Voor treinreizigers vallen de gevolgen vooralsnog mee. ProRail verwacht mogelijke vertraging bij het uitrollen van het netwerk van tienminutentreinen. Kustverdedigingsprojecten hebben ook last van de stikstofellende. De dijkversterking op Marken en bij IJmuiden loopt waarschijnlijk vertraging op. Het versterken van een dijk op Vlieland duurt naar verwachting tussen de 1 en 3 jaar langer.