Nieuws/Binnenland
1616765266
Binnenland

Nederland verliest aantrekkingskracht

Corona: buitenlandse student neemt de benen

Steeds meer studenten van buiten de Europese Unie kiezen ervoor om uit Nederland te vertrekken. Voor de coronacrisis gaf 72 procent aan een verblijfsvergunning aan te willen vragen, inmiddels is dat aantal gedaald naar 56 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Nuffic, de organisatie die zich bezighoudt met de internationalisering van het hoger onderwijs. De organisatie voerde een enquête uit onder 600 studenten.

Daarmee lijkt de trend van de afgelopen jaar, waar steeds meer studenten naar Nederland komen om zich hier te vestigen, te zijn gebroken. Studiebollen die na het afronden van een opleiding blijven kunnen namelijk op termijn Nederlander worden. Daarvoor moeten ze dan wel vijf jaar lang belasting betalen.

Internationale studenten ervaren in veel grotere mate negatieve effecten van de coronacrisis, blijkt uit de studie. Iets meer dan een kwart van de studenten maakte zich voor de komst van het coronavirus zorgen om wonen en werken in Nederland. Inmiddels is dit opgelopen tot 44 procent.

Opvallend is dat de dalende trend niet voor EU-studenten geldt. Uit deze groep is het aandeel dat in Nederland wil blijven vrijwel gelijk. Ook de baankansen schatten de studenten minder in, voor de corona pandemie dacht 57,3 procent een baan te kunnen krijgen. Inmiddels is dit naar 45,8 procent gedaald.

Eerder dit jaar bleek uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat ook de instroom van nieuwe niet-EU studenten fors is afgenomen. In totaal gaat het om een daling van ruim veertig procent die hogescholen en universiteiten achter de kiezen krijgen.