Nieuws/Binnenland
162400011
Binnenland

Reproductiegetal daalt licht

RIVM: twee keer zoveel nieuwe besmettingen als week daarvoor

AMSTERDAM - Er zijn de afgelopen week 2588 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Nederland, bijna twee keer zoveel als de week daarvoor. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald naar 1,20. Vorige week stond dit op 1,40 en de week ervoor was het 1,29. Twintigers raken steeds meer vertegenwoordigd in de cijfers.

Dat meldt het RIVM. Tot nog toe stierven ruim zesduizend Nederlanders aan het coronavirus. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant stijgt het aantal vastgestelde besmettingen. Specifieke haarden zijn Rotterdam, Amsterdam, West-Brabant en Den Haag en omstreken.

Het aantal lokale uitbraken van het coronavirus is gestegen naar 242. Vorige week waren het er 133 en de week daarvoor 96. Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht.

In iets meer dan de helft van die brandhaarden zijn mensen thuis ziek geworden. „De meeste andere besmettingen zijn het gevolg van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Positieve test

Het aantal positief geteste Nederlanders ligt 95 procent hoger dan een week eerder, toen het RIVM 1329 besmettingen registreerde.

Het aantal sterfgevallen is nog wel laag: zes coronapatiënten zijn overleden volgens de officiële cijfers, op een totaal van 6149. Ziekenhuizen namen afgelopen week 44 nieuwe patiënten op die het virus hebben opgelopen, 21 meer dan de week daarvoor.

De stijging van het aantal besmettingen bedroeg in de rapportage van vorige week 35 procent ten opzichte van de week daarvoor, toen de GGD’en in het land 534 mensen positief testten.

Steeds meer twintigers besmet

Het aantal testen bij de GGD is tegelijkertijd flink afgenomen. Tussen 27 juli en 2 augustus lieten ruim 100.000 mensen zich testen, zo’n 10.000 minder dan een week eerder. Uit die testen kwam steeds vaker een positief resultaat: 2,3 procent van de geteste personen bleek het virus bij zich te dragen. In de vorige weekcijfers was dit nog maar 1,1 procent.

Twintigers zijn oververtegenwoordigd in de cijfers: een kwart van de positief geteste mensen is tussen de 20 en 29 jaar. Zij lopen een relatief klein risico’s om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden, maar ze kunnen anderen wel besmetten voor wie het virus gevaarlijker is.

Besmettingsclusters

Van veel zogeheten besmettingsclusters (70 procent) hebben de GGD’en de bron nog niet achterhaald, meldt het RIVM. Dat komt doordat ze vertraging oplopen nu het aantal gevallen weer toeneemt, ondanks de uitbreiding van de capaciteit in de afgelopen maanden. De meeste besmettingen vinden nog altijd thuis plaats, de rest loopt de ziekte op door contacten buiten de deur.

De grote meerderheid heeft het virus in Nederland opgelopen. Van de 2588 mensen die afgelopen week positief zijn getest, waren er 218 de afgelopen twee weken in het buitenland geweest. Spanje werd het vaakst genoemd (23 procent), gevolgd door Frankrijk (16 procent), België (15 procent) en Duitsland (9 procent). Dat mensen in een ander land zijn geweest, wil niet per se zeggen dat ze daar besmet zijn geraakt.

Reproductiegetal

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald naar 1,20. Vorige week stond dit op 1,40 en de week ervoor was het 1,29. Het is niet duidelijk waardoor het getal daalde, want het aantal besmettingen stijgt snel.

Bij een reproductiegetal van 1,2 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 120 anderen de ziekte oplopen, en die besmetten op hun beurt 144 mensen.

Hoewel het getal gedaald is, ligt de onderste grens ervan nog steeds boven de 1 en dat betekent dat het virus zich nog steeds verspreidt.

Is het getal lager dan 1 dan dooft de uitbraak langzaam uit. In februari en maart, toen het virus in Nederland opdook en in korte tijd veel mensen ziek werden, lag het reproductiegetal rond de 2. Met name in Noord-Brabant werden in korte tijd duizenden mensen ziek. Op 16 maart zakte het reproductiegetal tot onder de 1. Op die dag begonnen mensen met thuiswerken, bleven scholieren thuis en sloten restaurants, cafés en sportverenigingen hun deuren.