Nieuws/Binnenland
1631029472
Binnenland

’Nepnieuws door Radar’

Kaag: ’Te veel onjuiste informatie over handelsverdrag Ceta’

Den Haag - Er wordt te veel onjuiste informatie verspreid over Ceta, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Dat schrijft minister Kaag (Buitenlandse Handel) in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat van woensdag over het verdrag.

Hoewel het verdrag al sinds 2017 voorlopig in werking is getreden, moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog hun goedkeuring aan geven. De meerderheid is krap. De kleinste regeringspartij ChristenUnie heeft gedreigd geen steun te verlenen als ze niet wordt gerustgesteld rond dierenwelzijn en voedselveiligheid. Kaag benadrukt dat ook onder Ceta de EU haar eigen regels op dat vlak mag handhaven en verhogen. Pesticiden die in de EU verboden zijn, blijven dat ook.

Ook zorgen over dreigende arbitragezaken van rijke investeerders, naar voren gebracht bij Radar, is onterecht, schrijft Kaag. In het verdrag komt een Investment Court System (ICS), die investeerders het recht geeft bij plotse verandering van wetgeving bij een internationaal arbitragehof een zaak tegen een staat aan te spannen. Maar overheden houden het recht op regelgeving. „Ceta legt bijvoorbeeld een suikertaks of een hard klimaatbeleid niets in de weg.”

Dat Nederland partij is bij 80 investeringsverdragen, vormt ’een sterk bewijs dat er geen reden is te vrezen voor massale claims’. „Er is onder die verdragen nog nooit een claim ingediend tegen Nederland. De zaak over de Mexicaanse suikertaks die Radar aanhaalde, ging niet over het recht van Mexico om die in te voeren voor de volksgezondheid, maar om het feit dat die alleen voor buitenlandse producten gold.

Meer nog dan van de ChristenUnie springt de rol van de PvdA in het oog. De partij verdedigde het verdrag tijdens de vorige kabinetsperiode nog hartstochtelijk, huidig Kamerlid Ploumen voorop. Als voorganger van Kaag hielp zij het verdrag tot stand komen. De sociaaldemocraten willen dat ook vakbonden en milieuorganisaties gebruik kunnen maken van ICS, het arbitragehof voor investeringsbescherming.

’Verspreiding nepnieuws’

Bij de verspreiding van nepnieuws over Ceta verwees Kaag onder meer naar tv-programma Radar, dat maandagavond aandacht besteedde aan het handelsverdrag. Het consumentenprogramma benaderde het onderwerp vooral vanuit het perspectief van milieu en dierenwelzijn. Dat is misschien ook niet verwonderlijk, gezien de achtergrond van presentatrice Antoinette Hertsenberg, echtgenote van Dierenpartij-oprichter Niko Koffeman.