Nieuws/Binnenland
1633352826
Binnenland

Eindelijk openheid over asieldelicten

Den Haag - Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft na lang aandringen eindelijk openheid van zaken over door de politie geregistreerde incidenten in en rond asielzoekerscentra. Duidelijk is dat er één keer sprake was van een voltooid levensdelict (doodslag), twintig aanrandingen en één veroordeling voor ontucht met kinderen. Veel zaken zijn nog onder de rechter, blijkt uit de toelichting.

Staatssecretaris Harbers (Justitie) stapte op nadat De Telegraaf ontdekte dat onder de vage kop ’overige’ in een rapportage, zware verdenkingen als moord, doodslag en verkrachting waren weggemoffeld. Zijn opvolger Broekers-Knol geeft voor het eerst openheid van zaken over wat en met die verdenkingen is gebeurd. Daar vroeg De Telegraaf onmiddellijk naar, na het verschijnen van de cijfers begin mei.

De politie rapporteerde vorig jaar 4600 asielincidenten, waarvan 1000 onder de kop ’overige’. Van de 31 gebeurtenissen die de politie heeft geregistreerd als (poging tot) doodslag/moord, zijn 28 persoonsdossiers naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd voor verdere strafrechtelijke afdoening, blijkt nu.

Daarvan hebben achttien zaken geleid tot een dagvaarding, waarvan de rechter tot nu toe in elf zaken een uitspraak heeft gedaan. In één van de elf zaken was sprake van een voltooid levensdelict, waarin de verdachte is ontslagen van rechtsvervolging. Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. In de andere zaken was sprake van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling, zogenoemde ’eenvoudige mishandeling’ of bedreiging.

Zedendelicten

Van de 47 gebeurtenissen die de politie heeft geregistreerd als aanranding, zijn 33 persoonsdossiers naar het OM gestuurd voor verdere strafrechtelijke afdoening. In totaal hebben 26 feiten geleid tot een dagvaarding, waarvan er twintig zijn beoordeeld door de rechter. In alle gevallen heeft de rechter de feiten bewezen verklaard.

Van de vier gebeurtenissen die de politie heeft geregistreerd als verkrachting, ging het in één geval om een dubbeltelling en is een ander geval door het OM gekwalificeerd als aanranding. De twee andere zaken zijn nog in onderzoek bij de politie.

Van de vijf gebeurtenissen die de politie heeft geregistreerd als ’seksueel misbruik kinderen’ zijn vier persoonsdossiers ingezonden naar het OM voor verdere strafrechtelijke afdoening. Daarvan hebben er drie geleid tot een dagvaarding, waarvan de rechter in twee gevallen uitspraak heeft gedaan: een vrijspraak en een veroordeling wegens ontucht met kinderen.

Net als haar voorganger, belooft staatssecretaris Broekers-Knol de Tweede Kamer beter te informeren over delicten gepleegd door asielzoekers. ,,De ontstane onduidelijkheden en discussie over het incidentenoverzicht en de resultaten van de nadere duiding door politie en OM onderstrepen voor mij het belang om te komen tot een betere manier van informatievoorziening aan uw Kamer en de samenleving als het gaat om incidenten van overlast en criminaliteit waarbij asielzoekers mogelijk betrokken zijn.’’