Nieuws/Binnenland
1637231504
Binnenland

Dit zijn de 1,5-meterplannen van hoofdstad

Auto sneuvelt als eerste in ’corona-proof’ Amsterdam

Amsterdam - Het stadsbestuur van Amsterdam neemt tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte om meer ruimte te bieden aan Amsterdammers, nu het openbare leven in Amsterdam weer langzaam op gang komt. Fietsers mogen op de weg rijden en mogelijk wordt de snelheid voor automobilisten teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Het kabinet heeft besloten dat op 11 mei de basisscholen en kinderopvang weer opengaan. Kappers en andere contactberoepen mogen klanten op afspraak ontvangen. Ook zijn veel winkels weer open en gaat het openbaar vervoer meer rijden. Vanaf 1 juni mogen terrassen, musea en culturele instellingen weer beperkt open. „Dat zorgt de komende tijd voor meer mensen op straat. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn er verschillende maatregelen in kaart gebracht, die moeten zorgen voor de anderhalve meter afstand en een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte in de stad”, meldt het stadsbestuur.

In een drukke stad is het echter lastig om te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. De Amsterdammers moeten hier op de juiste manier gebruik van maken, dus door afstand te houden en door gebruik te maken van voorzieningen in eigen buurt om onnodig verkeer te voorkomen. Per stadsdeel worden op korte termijn de verschillende probleemlocaties in beeld gebracht.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang

Op 11 mei gaan de scholen en kinderdagverblijven weer open. Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig weg kunnen brengen heeft de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf ter beschikking gesteld waarmee scholen en kinderdagverblijven de looproutes en de ruimte in en rondom hun gebouwen kunnen inrichten. Er zijn de afgelopen dagen al ruim 400 pakketten opgehaald.

Er zijn verschillende maatregelen in kaart gebracht om te zorgen dat er genoeg ruimte komt voor alle verkeersdeelnemers. „Om de verkeersdruk te beperken, is het van belang dat bewoners waar mogelijk in hun eigen buurt blijven en vooral lopen of fietsen. Genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers om anderhalve meter afstand te kunnen houden krijgt daarom de hoogste prioriteit”, meldt de stad.

"Mogelijk gaan we de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/uur verlagen"

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen van 50 naar 30 km/uur waardoor fietsers vaker naar de rijbaan kunnen en voetgangers meer ruimte hebben om elkaar te passeren. Ook kan er worden gekozen voor eenrichtingsverkeer (ook op de stoep), het gebruiken van parkeerplaatsen voor fietsparkeren of het anders instellen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Terrassen, horeca, winkelstraten

Per 1 juni mogen de terrassen en de culturele instellingen weer open. Amsterdam onderzoekt op welke plekken het mogelijk is om voor ondernemers en culturele instellingen extra ruimte te maken voor bijvoorbeeld buurtgerichte terrassen, waarbij er altijd genoeg ruimte moet zijn voor voetgangers en aandacht voor leefbaarheid voor bewoners in de omgeving. Daarvoor worden de komende tijd samen met de brancheorganisaties regels opgesteld, waarmee ondernemers aan de slag kunnen. Eerder werd al een plan geopperd om de stadspleinen (zoals de Nieuwmarkt) in te richten als groot openbaar terras.

Ook kijkt de gemeente samen met ondernemers hoe drukke winkelstraten veilig kunnen worden ingericht met bijvoorbeeld ruimte voor wachtrijen voor winkels, zodat daar ook de anderhalve meter kan worden aangehouden. Op dit moment wordt er een pilot gestart in Nieuw-West, waarbij een aantal winkels een pakket krijgt met tips, stickers en posters, waarmee de ondernemers kunnen zorgen dat klanten in en buiten de winkel afstand van elkaar houden. Daarnaast wordt bewoners gevraagd om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden en houdt de gemeente extra toezicht.

’Chill in uw eigen buurt’

In de hoofdstad wonen veel mensen op een beperkt oppervlak en veel van hen zijn aangewezen op de openbare ruimte om buiten te zijn. In sommige wijken is er ook weinig ruimte voor kinderen om buiten te spelen. „Door per buurt extra bekendheid te geven aan weinig bezochte groenstroken, of parken of lege kavels tijdelijk als recreatieplek in te richten, kunnen we op een veilige manier zorgen voor extra recreatieruimte dichtbij huis. Ook kan op pleinen en in parken de ruimte worden vergroot door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen of kan een rustige straat tijdelijk worden afgesloten voor auto’s”, meldt de gemeente.

"Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten."

Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan door te veel autoverkeer, te hoge snelheid of gevaarlijke situaties bij het inhalen. „Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten.”

Politie en handhaving monitoren de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten. Aanvullend hierop zijn in het Vondelpark en de Albert Cuypstraat een aantal sensoren opgehangen om verkeersstromen te kunnen monitoren. „Mocht het ergens te druk worden, dan kunnen ook hier extra maatregelen worden genomen, zoals (gedeeltelijke) afsluiting of het instellen van eenrichtingsverkeer”, aldus de gemeente.

De tijdelijke maatregelen worden teruggedraaid op het moment dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.