Nieuws/Binnenland
1638087244
Binnenland

OM stelt publicatie uit om kort geding

Marc van Nimwegen en Marianne Bloos

Marc van Nimwegen en Marianne Bloos

DEN HAAG - Een privacygevoelig hoofdstuk uit het rapport over een liefdesrelatie bij het Openbaar Ministerie blijft vooralsnog op de plank liggen. Volgens het OM heeft een belanghebbende een kort geding aangespannen om publicatie te voorkomen.

Marc van Nimwegen en Marianne Bloos

Marc van Nimwegen en Marianne Bloos

Het gewraakte stuk maakt deel uit van het rapport van de commissie-Fokkens. Die onderzocht de manier waarop het OM is omgegaan met de relatie tussen de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Het college van procureurs-generaal besloot publicatie van het hoofdstuk bij de presentatie van het rapport in april al eens uit te stellen, omdat meer tijd nodig was om de algemene belangen af te wegen tegen die van de betrokken personen.

De advocaat van Van Nimwegen zegt dat die niet naar de rechter stapt om publicatie tegen te houden. Het is onduidelijk of Bloos dat wel heeft gedaan; zij was niet bereikbaar voor commentaar.

Juist donderdag werd het plan van aanpak van het OM om een veiliger werkklimaat te creëren naar de Tweede Kamer gestuurd. Het college had eerder al aangegeven de aanbevelingen van de commissie-Fokkens onverkort over te nemen. Het wil het werkklimaat binnen de organisatie verbeteren op punten als „tegenspraak, integriteit en goed leiderschap.”

Het OM wil ook garanderen dat iedereen hetzelfde wordt behandeld bij integriteitsschendingen en er niet met twee maten wordt gemeten tussen officieren van justitie en niet-rechterlijke ambtenaren. Daarnaast komt er een visitatiecommissie van in- en externe deskundigen die enkele keren per jaar de organisatie doorlicht, zoals dat ook al in de rechtspraak gebeurt.