Nieuws/Wat U Zegt

’Smartphone oorzaak ongelukken’

Hollandse Hoogte

Transportverzekeraar TVM voert de onervarenheid van ’nieuwe’ truckers op als oorzaak van het tegenomen aantal incidenten met vrachtwagens. Met name de 3000 kop-staartbotsingen zouden hierop wijzen. M. Schoenmakers ziet een andere oorzaak.

Hollandse Hoogte

Is inmiddels echter niet overduidelijk gebleken dat de betrokkenheid van de chauffeur met het verkeer zich in toenemende mate verdeeld tussen sturen, whatsappen, sms'n, mailen etc.

Waar vroeger alleen het eten of koffiezetten voor wat afleiding (van de weg) zorgde, is het nu de smartphone die voor verbinding met de thuiswereld maar ook de baas zorgt. Een kop-staart betekent gewoon te laat geremd door...? Juist, die nieuwe communicatiemiddelen.

Natuurlijk wil TVM dat niet aanhalen, de leden moeten kunnen communiceren. Prima, doe dat dan op de toegestane manier en laat ze hun aandacht bij de weg houden. Ervaring is hier zo goed als geen oorzaak, de aandacht bij de weg wel!

M. Schoemans, Herten